Zobrazení zdroje stránky Charakterizujte formáty souborů HTML a XML. Popište, k čemu se používají. Uveďte několik základních značek HTML a popište jejich význam.

Charakterizujte formáty souborů HTML a XML. Popište, k čemu se používají. Uveďte několik základních značek HTML a popište jejich význam.

Z následujícího důvodu nemáte oprávnění upravit tuto stránku:

Požadovanou činnost smějí provádět jen uživatelé ve skupině Uživatelé.


Můžete si prohlédnout a zkopírovat zdrojový kód této stránky.

Návrat na stránku „Charakterizujte formáty souborů HTML a XML. Popište, k čemu se používají. Uveďte několik základních značek HTML a popište jejich význam.“.