Historie verzí stránky „Charakterizujte technologie pro skupinovou a hromadnou komunikaci: e-mailové diskusní skupiny, webová fóra a diskuse, tele(video)konference, sociální sítě. Ve kterých situacích se hodí která technologie?“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 5. 1. 2017, 17:08Jitka.Stedronova diskuse příspěvky 10 135 bajtů +10 135 Založena nová stránka s textem „Pojmem '''skupinové a hromadné komunikace''' označujeme veškeré druhy komunikace, do níž jsou zapojeni více než dva účastníci. Její využití …“