Charakterizujte významné české a slovenské bibliografické zdroje oboru knihovní a informační vědy (20. stol. a současnost)

Verze z 9. 8. 2016, 16:25, kterou vytvořil Michal.Bily (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Národní oborové bibliografické zdroje (do roku 1960)

Bibliografie československé / české knihovědy (1927 – 1943)

 • První československá souběžná bibliografie
 • Založil Ladislav Jan Živný, od 1934 ve spolupráci s Jaroslavem Lungsem, který ji pak sestavoval sám
 • Od roku 1938 v důsledku politických změn nový název – Bibliografie české knihovědy
 • Vzor oborové národní bibliografie své doby
 • Registrace: monografie i analytické popisné jednotky (články, statě)
 • Uspořádání dle MDT
 • Hlavní soupis doplněn autorským a předmětovým rejstříkem
 • Záznam: záhlaví, podrobný bibliografický popis, třídník MDT
 • Velký význam pro rozvíjející se teorii oboru
 • Doposud pouze v papírové podobě

Oborové retrospektivní bibliografické zdroje (do roku 1960)

Souběžná národní registrace oborové literatury do konce 2.světové války, mezidobí muselo být proto zpracováno retrospektivně později.
3 retrospektivní národní oborové bibliografie

Soupis české a slovenské knihovnické literatury (1945 - 1955)

 • Zpracovatelka Marie Ludmila Černá-Šlapáková
 • Oblast teorie, dějin, metodiky a organizace knihovnictví a bibliografie, nezahrnula knihovědu
 • Uspořádání tématické: základní oddíly Knihovnictví, Bibliografie, Knihovnické časopisy, dále vnitřně podskupiny, a dále ještě podle druhu dokumentu a dále abecedně podle jmenného záhlaví

Bibliografie české knihovnické literatury (1945 – 1960)

 • Publikována v roce 1960 retrospektivní oborová bibliografie s názvem Patnáct let české knihovnické li-teratury : 1945-1960
 • Zpracovali Jaroslav Kunc, Jaromír Jedlička, Josef Straka
 • Registrace veškeré produkce všech oborů zabývajících se komunikací dokumentů
 • Vlastní systematické třídění – dominantní postavení patřilo knihovnictví a bibliografii – 4 základní třídy (římské číslice) a různý počet podtříd (arabské číslice)
 • Doposud pouze v papírové podobě

Bibliografie slovenské knihovnické literatury (do roku 1960)

 • Vedl Jozef Špetka
 • Úplná retrospektivní bibliografie do roku 1960
 • Vlastní systematické třídění

Bibliografie československého knihovnictví (1960 – 1967)

 • Celkem 13 236 dokumentů
 • Zpracovatelé se přihlásili k tradici Živného a Lungse
 • Registrovány monografické jednotky, články z časopisů, statě ze sborníků
 • Záznamy bez anotací
 • Uspořádání dle systematického třídění, které bylo uplatněno v retrospektivě 1945-1960, změny ve zpřes-ňování termínů, rozšíření podtříd
 • Doposud pouze v papírové podobě

Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI (1968 – 1993)

 • Po novém uspořádání bývalé ČSR přestala existovat společná oborová registrace českých a slovenských dokumentů, na Slovensku od roku 1968 samostatná slovenská oborová bibliografie
 • V České republice na zpracování bibliografie pokračovali Jaromír Jedlička a Josef Straka
 • Poslední svazek vyšel v roce 1996
 • Celkem 50 576 záznamů
 • Monografické jednotky, články, statě
 • Záznamy bez anotací
 • Uspořádání dle MDT
 • Doposud pouze v papírové podobě

Dokumentace české knihovnické literatury

 • Předmět popisu: článková literatury
 • Sady lístků vycházely 6x ročně
 • Obsah: knihovnictví a teoretické aspekty dalších souvisejících disciplín
 • Záznamy opatřovány třídníkem MDT
 • Lístky mezinárodního formátu
 • Záznamy bez anotací
 • Základní kartotéka uspořádána podle vlastního oborového třídění
 • V 90.letech 20.století neskenována retrospektiva 1970 – 1989
 • Celkový fond 59 572 záznamů
 • Kartotéka dostupná na serveru NK, namáhavá manipulace
 • V 90.letech neskenován v NK i Generální katalog monografického fondu Knihovny knihovnické literatury v retrospektivě 1890 – 1989 – 11 910 naskenovaných záznamů

Bibliografie slovenské knihovnické literatury

 • Vydavatel Matice slovenská
 • Cíl: průběžná registrace literatury z daného oboru na území Slovenska v maximální úplnosti
 • Především článková literatura, dále sborníky, příručky, monografie, recenze
 • Od roku 1977 došlo k automatizaci
 • Celkový fond 30 345 záznamů
 • Uspořádání dle MDT

Databáze Knihovny knihovnické literatury (KKL)

 • Nejde o čistě národní zdroj, protože zahrnuje také záznamy zahraniční literatury
 • Producent: Národní knihovna ČR, Knihovna knihovnické literatury
 • Obsah: knihovnictví, knihověda, informační vědy, bibliografie
 • Databáze KKL je zároveň katalogem Knihovny knihovnické literatury

Databáze konkrétně zahrnuje:

 1. Záznamy katalogu Knihovny knihovnické literatury úplnosti od roku 1990
 2. Průběžně se doplňují záznamy starší české literatury v MARC 21
 3. Také zahrnuje záznamy šedé literatury a elektronické zdroje na různých nosičích
 4. Záznamy kartotéky Dokumentace české knihovnické literatury od roku 1990
 5. Analytické záznamy článků z českých oborových periodik a statí ze sborníků
 6. V současnosti i záznamy z online dostupných časopisů
 • Záznamy opatřovány třídníkem MDT a třídníky dalších dvou oborových třídění – Vlastní interní Oborové třídění KKL, a Třídění IFLA
 • V systému ALEPH
 • V rámci systému zajištěny všechny základní způsoby a funkce vyhledávacího systému (vyhledávání pomocí prohlížení rejstříků, dotazovací vyhledávání, kombinované vyhledávání, příkazové vyhledávání, zobrazování záznamů v různých formátech a další návazné funkce manipulace se záznamy)


Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova

oborové bibliografie, bibliografické zdroje, knihovní a informační věda