David Ellis

Verze z 15. 2. 2015, 21:24, kterou vytvořil Kamila.Jencova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Ellisovo rozpracování různých typů chování zapojených do vyhledávání informací, není stanoveno jako schematický model a Ellis si nečiní ž…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Ellisovo rozpracování různých typů chování zapojených do vyhledávání informací, není stanoveno jako schematický model a Ellis si nečiní žádný nárok na to, že různá chování představují jednotný soubor fází. Používá pojem rysy, spíše než fáze. Tyto rysy jsou pojmenovány a definovány níže:

spuštění: použité prostředky uživatelem k zahájení hledání informací, například dotaz na nějakého zkušeného kolegu řetězení: poznámky pod čarou a citace ve známém materiálu nebo "dopředu" zřetězení se známými položkami prostřednictvím citačních indexů procházení: "částečně-řízené nebo částečně-strukturované vyhledávání" rozlišení: pomocí známých rozdílů v informačních zdrojích, jako způsob filtrování množství získaných informací monitoring: udržet up-to-date nebo aktuální informovaností vyhledávání extrakce: selektivní identifikace relevantního materiálu v informačním zdroji ověření: kontrola správnosti informací ukončení: což může být vykládáno jako "zavazování volných konců" prostřednictvím konečného vyhledávání