Deskriptivní statistika: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „== Statistická deskripce ve fonetické literatuře == * kompromis mezi úplností a přehledností informací * je třeba vždy uvádět hodnotu ''n'' (i…“)
 
Řádek 25: Řádek 25:
 
* ukázka:
 
* ukázka:
  
14 | 0 0 2 3
+
14 | 0 0 2 3<br />
15 | 0 1 5 8 8 9
+
15 | 0 1 5 8 8 9<br />
 
16 | 3 3 6
 
16 | 3 3 6
  

Verze z 6. 9. 2014, 17:19

Statistická deskripce ve fonetické literatuře

 • kompromis mezi úplností a přehledností informací
 • je třeba vždy uvádět hodnotu n (i do všech tabulek)
 • normalizace údajů – umožňuje snadnější porovnávání s jinými údaji (např. převod na %)
 • tabulky a grafy – pokud místo dovoluje, měl by být obrázek pochopitelný i bez čtení textu → popisný komentář (případně „viz text“)
 • vysvětlit zkratky a kódy


Histogram a číslicový dendrogram

Histogram

 • varianta sloupcového grafu
 • osa x – míra sledované vlastnosti
 • osy y – počet prvků, u nichž je daná míra zjištěna
 • např. skóre poslechového testu je v rozmezí 20-30 bodů → osa x / skóre 21 dosáhli 2 lidi, skóre 21 3 lidi atd. → osa y


Číslicový dendrogram

 • tzv. stem-and-leaf method
 • zachovává možnost shluknutí hodnot do pásem + možnost zpětného odečtení původních hodnot (když bychom u histogramu slučovali hodnoty třeba 140-149, 150-151 atd., ne-můžeme je už zpět rozdělit)
 • ukázka:

14 | 0 0 2 3
15 | 0 1 5 8 8 9
16 | 3 3 6
Reference

 • Volín, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha.
 • Meloun, M. - Militký, J. (2001): Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia. (vybrané části)
 • Robson, C. (1973): Experiment, design and statistics in psychology. Harmondsworth: Penguin Books Ltd.
 • Urdan, T. C. (2001): Statistics in plain English. London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lamser, V. - Růžička, L. (1970): Základy statistiky pro sociology. Praha: Svoboda.


Zpět na rozcestník: Statistické metody ve fonetickém výzkumu | Fonetika