Historie verzí stránky „Diskuse:Metody dobývání znalostí z databází (data mining)“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 3. 6. 2018, 18:17Michal.Bily diskuse příspěvky 520 bajtů +520 Založena nová stránka s textem „Jako základ článku dobré. Po zapracování těchto připomínek bude článek hotový: * Doplň kategorie, do kterých článek patří. Pokud nevíš…“