Dlahy v ergoterapii (Svobodová): Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „verze pro tisk Dlahy v ergoterapii (pro tisk) {| class="wikitable sortable" ! Angličtina || Čeština |- |'''abduction''' || abdukce |- |'''adduction'…“)
 
Řádek 95: Řádek 95:
 
|'''epiphyseolysis''' || epifyzeolýza ( v místě růstové zóny u dětí)
 
|'''epiphyseolysis''' || epifyzeolýza ( v místě růstové zóny u dětí)
 
|-
 
|-
 +
|'''ergometry''' || ergometrie
 +
|-
 +
|'''bicycle ergometry''' || bicyklová ergometrie
 +
|-
 +
|'''pulley ergometry''' || rumpálová ergometrie
 +
|-
 +
|'''occupational therapist''' || ergoterapeut
 +
|-
 +
|'''eccupational therapy''' || ergoterapie
 +
|-
 +
|'''etiology''' || etiologie
 +
|-
 +
|'''extension''' || extenze
 +
|-
 +
|'''fixation''' || fixace
 +
|-
 +
|'''rigid fixation''' || rigidní fixace
 +
|-
 +
|'''removable fixation''' || snímatelná fixace
 +
|-
 +
|'''film''' || fólie
 +
|-
 +
|'''form of disability''' || forma postižení
 +
|-
 +
|'''non-spastic form''' || nespastická forma
 +
|-
 +
|'''spastic form''' || spastická forma
 +
|-
 +
|'''fracture''' || zlomenina, fraktura
 +
|-
 +
|'''fracture site''' || místo fraktury
 +
|-
 +
|'''open fracture''' || otevřená zlomenina
 +
|-
 +
|'''pathological fracture''' || patologická zlomenina
 +
|-
 +
|'''direct/indirect fracture''' || přímá/nepřímá zlomenina
 +
|-
 +
|'''traumatic fracture''' || traumatická fraktura
 +
|-
 +
|'''fatigue fracture''' || únavová graktura
 +
|-
 +
|'''complete fracture''' || úplná zlomenina
 +
|-
 +
|'''closed fracture''' || uzavřená zlomenina
 +
|-
 +
|'''functional position''' || funkční postavení
 +
|-
 +
'''physiotherapist''' – fyzioterapeut
 +
'''physiotherapy''' – fyzioterapie
 +
'''hematoma''' – hematom
 +
'''hemiparesis''' – hemiparéza (centrální obrna na polovině těla)
 +
'''hemiplegia''' – hemiplegie
 +
'''rip cage''' – hrudní koš
 +
'''carpal tunnel''' – karpální tunel (canalis carpi)
 +
'''arch''' – klenba
 +
'''joint''' – kloub
 +
'''interphalangeal (IP) joint''' – interfalangový kloub
 +
'''articular disc, joint capsule''' – kloubní disk
 +
'''articular capsule''' – kloubní pouzdro
 +
'''elbow joint, metacarpophalangeal joint (MP)''' – loketní kloub
 +
'''shoulder joint''' – ramenní kloub
 +
'''extremity, limb''' – končetina
 +
'''lower limb''' – dolní končetina
 +
'''upper limb''' – horní končetina
 +
'''traction''' – kontrakce
 +
'''bone''' – kost
 +
'''talus''' – kost hlezenní
 +
'''tibia''' – kost holenní
 +
'''sternum''' – kost hrudní

Verze z 18. 12. 2014, 11:53

verze pro tisk Dlahy v ergoterapii (pro tisk)

physiotherapist – fyzioterapeut physiotherapy – fyzioterapie hematoma – hematom hemiparesis – hemiparéza (centrální obrna na polovině těla) hemiplegia – hemiplegie rip cage – hrudní koš carpal tunnel – karpální tunel (canalis carpi) arch – klenba joint – kloub interphalangeal (IP) joint – interfalangový kloub articular disc, joint capsule – kloubní disk articular capsule – kloubní pouzdro elbow joint, metacarpophalangeal joint (MP) – loketní kloub shoulder joint – ramenní kloub extremity, limb – končetina lower limb – dolní končetina upper limb – horní končetina traction – kontrakce bone – kost talus – kost hlezenní tibia – kost holenní sternum – kost hrudní
Angličtina Čeština
abduction abdukce
adduction addukce
ambulatory check-up ambulantní kontrola
surgeon´s knot ambulantní uzel
anesthesia anestézie
artery artérie, tepna
bandage bandáž
elastic/crepe bandage elastická bandáž
activities of daily living běžné denní činnosti
cerebral apoplexy cévní mozková příhoda
blood vesels cévy
phalanges články prstů
walking část chodící sádra
cartilage chrupavka
deformity deformita
boutonniére knoflíková deformita
dislocation dislokace (posun kostních fragmentů)
distorsion distorze (podvrtnutí, natažení)
splint dlaha
abduction splint abdukční dlaha
Braun splint Braunova dlaha (na končetinu)
cock-up splint dlaha pro ruku a zápěstí
splinting dlahování
temporary splint dočasná dlaha
dynamic splint dynamická dlaha
extension splint extenční dlaha
fixation splint fixační dlaha
flexible splint flexibilní dlaha
off-the-shelf splint hotová dlaha
correcting splint korekční dlaha
Cramer´s splint Kramerova dlaha
Splint with a lubrical bar lubrikační dlaha
apply a splint nasadit dlahu
permanent splint permanentní dlaha
position splint polohovací dlaha
working splint pracovní dlaha
progressive splint progresivní dlaha
relaxation/resting splint relaxační dlaha
remove a splint sejmout dlahu
stabilizing splint stabilizační dlaha
static splint statická dlaha
vacuum/vacuum compression splint vakuově kompresní dlaha
making of splints výroba dlah
resting pan základ dlahy
dorsal dorzální
epiphyseolysis epifyzeolýza ( v místě růstové zóny u dětí)
ergometry ergometrie
bicycle ergometry bicyklová ergometrie
pulley ergometry rumpálová ergometrie
occupational therapist ergoterapeut
eccupational therapy ergoterapie
etiology etiologie
extension extenze
fixation fixace
rigid fixation rigidní fixace
removable fixation snímatelná fixace
film fólie
form of disability forma postižení
non-spastic form nespastická forma
spastic form spastická forma
fracture zlomenina, fraktura
fracture site místo fraktury
open fracture otevřená zlomenina
pathological fracture patologická zlomenina
direct/indirect fracture přímá/nepřímá zlomenina
traumatic fracture traumatická fraktura
fatigue fracture únavová graktura
complete fracture úplná zlomenina
closed fracture uzavřená zlomenina
functional position funkční postavení