Dlahy v ergoterapii (Svobodová): Porovnání verzí

Řádek 143: Řádek 143:
 
|'''functional position''' || funkční postavení
 
|'''functional position''' || funkční postavení
 
|-
 
|-
'''physiotherapist''' fyzioterapeut
+
|'''physiotherapist''' || fyzioterapeut
'''physiotherapy''' fyzioterapie
+
|-
'''hematoma''' hematom
+
|'''physiotherapy''' || fyzioterapie
'''hemiparesis''' hemiparéza (centrální obrna na polovině těla)
+
|-
'''hemiplegia''' hemiplegie
+
|'''hematoma''' || hematom
'''rip cage''' hrudní koš
+
|-
'''carpal tunnel''' karpální tunel (canalis carpi)
+
|'''hemiparesis''' || hemiparéza (centrální obrna na polovině těla)
'''arch''' klenba
+
|-
'''joint''' kloub
+
|'''hemiplegia''' || hemiplegie
'''interphalangeal (IP) joint''' interfalangový kloub
+
|-
'''articular disc, joint capsule''' kloubní disk
+
|'''rip cage''' || hrudní koš
'''articular capsule''' kloubní pouzdro
+
|-
'''elbow joint, metacarpophalangeal joint (MP)''' loketní kloub
+
|'''carpal tunnel''' || karpální tunel (canalis carpi)
'''shoulder joint''' ramenní kloub
+
|-
'''extremity, limb''' končetina
+
|'''arch''' || klenba
'''lower limb''' dolní končetina
+
|-
'''upper limb''' horní končetina
+
|'''joint''' || kloub
'''traction''' kontrakce
+
|-
'''bone''' kost
+
|'''interphalangeal (IP) joint''' || interfalangový kloub
'''talus''' kost hlezenní
+
|-
'''tibia''' kost holenní
+
|'''articular disc, joint capsule''' || kloubní disk
'''sternum''' kost hrudní
+
|-
 +
|'''articular capsule''' || kloubní pouzdro
 +
|-
 +
|'''elbow joint, metacarpophalangeal joint (MP)''' || loketní kloub
 +
|-
 +
|'''shoulder joint''' || ramenní kloub
 +
|-
 +
|'''extremity, limb''' || končetina
 +
|-
 +
|'''lower limb''' || dolní končetina
 +
|-
 +
|'''upper limb''' || horní končetina
 +
|-
 +
|'''traction''' || kontrakce
 +
|-
 +
|'''bone''' || kost
 +
|-
 +
|'''talus''' || kost hlezenní
 +
|-
 +
|'''tibia''' || kost holenní
 +
|-
 +
|'''sternum''' || kost hrudní
 +
|-

Verze z 18. 12. 2014, 11:56

verze pro tisk Dlahy v ergoterapii (pro tisk)

Angličtina Čeština
abduction abdukce
adduction addukce
ambulatory check-up ambulantní kontrola
surgeon´s knot ambulantní uzel
anesthesia anestézie
artery artérie, tepna
bandage bandáž
elastic/crepe bandage elastická bandáž
activities of daily living běžné denní činnosti
cerebral apoplexy cévní mozková příhoda
blood vesels cévy
phalanges články prstů
walking část chodící sádra
cartilage chrupavka
deformity deformita
boutonniére knoflíková deformita
dislocation dislokace (posun kostních fragmentů)
distorsion distorze (podvrtnutí, natažení)
splint dlaha
abduction splint abdukční dlaha
Braun splint Braunova dlaha (na končetinu)
cock-up splint dlaha pro ruku a zápěstí
splinting dlahování
temporary splint dočasná dlaha
dynamic splint dynamická dlaha
extension splint extenční dlaha
fixation splint fixační dlaha
flexible splint flexibilní dlaha
off-the-shelf splint hotová dlaha
correcting splint korekční dlaha
Cramer´s splint Kramerova dlaha
Splint with a lubrical bar lubrikační dlaha
apply a splint nasadit dlahu
permanent splint permanentní dlaha
position splint polohovací dlaha
working splint pracovní dlaha
progressive splint progresivní dlaha
relaxation/resting splint relaxační dlaha
remove a splint sejmout dlahu
stabilizing splint stabilizační dlaha
static splint statická dlaha
vacuum/vacuum compression splint vakuově kompresní dlaha
making of splints výroba dlah
resting pan základ dlahy
dorsal dorzální
epiphyseolysis epifyzeolýza ( v místě růstové zóny u dětí)
ergometry ergometrie
bicycle ergometry bicyklová ergometrie
pulley ergometry rumpálová ergometrie
occupational therapist ergoterapeut
eccupational therapy ergoterapie
etiology etiologie
extension extenze
fixation fixace
rigid fixation rigidní fixace
removable fixation snímatelná fixace
film fólie
form of disability forma postižení
non-spastic form nespastická forma
spastic form spastická forma
fracture zlomenina, fraktura
fracture site místo fraktury
open fracture otevřená zlomenina
pathological fracture patologická zlomenina
direct/indirect fracture přímá/nepřímá zlomenina
traumatic fracture traumatická fraktura
fatigue fracture únavová graktura
complete fracture úplná zlomenina
closed fracture uzavřená zlomenina
functional position funkční postavení
physiotherapist fyzioterapeut
physiotherapy fyzioterapie
hematoma hematom
hemiparesis hemiparéza (centrální obrna na polovině těla)
hemiplegia hemiplegie
rip cage hrudní koš
carpal tunnel karpální tunel (canalis carpi)
arch klenba
joint kloub
interphalangeal (IP) joint interfalangový kloub
articular disc, joint capsule kloubní disk
articular capsule kloubní pouzdro
elbow joint, metacarpophalangeal joint (MP) loketní kloub
shoulder joint ramenní kloub
extremity, limb končetina
lower limb dolní končetina
upper limb horní končetina
traction kontrakce
bone kost
talus kost hlezenní
tibia kost holenní
sternum kost hrudní