Elsevier: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
Elsevier Science Inc. je nizozemská společnost, která patří mezi jednoho z nejvýznamnějších vydavatelů a poskytovatelů služeb, jehož cílem je poskytnout odborné informace z oblasti vědy, techniky a lékařství (STM - science, technology, medicine). Ročně publikují až 1 800 odborných časopisů a 2 200 knih. Mezi informační produkty firmy Elsevier patří časopisy, knihy, elektronické produkty a služby nebo databáze a informační portály. <ref>KINDL Daniel. 2004. Elsevier – ideální propojení vydavatelské činnosti, informačních produktů a služeb v oblasti STM. Národní knihovna [online]. 2004, roč. 15, č. 2, Str. 96-100. [2018-09-11]. Dostupný z WWW: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0402/0402096.html. ISSN 1214-0678.</ref>
+
Elsevier Science Inc. je nizozemská společnost, která patří mezi jednoho z nejvýznamnějších vydavatelů a poskytovatelů služeb, jehož cílem je poskytnout odborné informace z oblasti vědy, techniky a lékařství (STM - science, technology, medicine). Ročně publikují přes 430 000 článků v 2 500 časopisech.<ref>https://www.relx.com/~/media/Files/R/RELX-Group/documents/reports/annual-reports/relx2017-annual-report.pdf</ref> Mezi informační produkty firmy Elsevier patří časopisy, knihy, elektronické produkty a služby nebo databáze a informační portály. <ref>KINDL Daniel. 2004. Elsevier – ideální propojení vydavatelské činnosti, informačních produktů a služeb v oblasti STM. Národní knihovna [online]. 2004, roč. 15, č. 2, Str. 96-100. [2018-09-11]. Dostupný z WWW: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0402/0402096.html. ISSN 1214-0678.</ref>
  
 
== Historie ==
 
== Historie ==

Verze z 13. 9. 2018, 11:33

Elsevier Science Inc. je nizozemská společnost, která patří mezi jednoho z nejvýznamnějších vydavatelů a poskytovatelů služeb, jehož cílem je poskytnout odborné informace z oblasti vědy, techniky a lékařství (STM - science, technology, medicine). Ročně publikují přes 430 000 článků v 2 500 časopisech.[1] Mezi informační produkty firmy Elsevier patří časopisy, knihy, elektronické produkty a služby nebo databáze a informační portály. [2]

Historie

Nizozemské vydavatelství Elsevier založil v roce 1880 Jacobus Robbers. Navázal tak na dlouho tradici vydavatelství rodu Elzevierů, které bylo provozováno v letech 1580-1712. Původním cílem Elsevieru v 19. století bylo šíření znalostí mezi všechny vrstvy nizozemské populace. Za tímto účelem byla vydána ilustrovaná encyklopedie Anthony Winkler Prins’s Illustrated Encyclopedia.

Velkou osobnostní vydavatelství Elsevier v první polovině 20. století byl Ted Klautz, který se v roce 1931 stal ředitelem společnosti. Počátky vydavatelské činnosti Elsevieru v oblasti vědy jsou spjaty s historickými událostmi v nacistickém Německu, kdy pronásledování židů a s ním spjatý úpadek vydavatelského průmyslu v Německu vedl k tomu, že Elsevier začal publikovat díla německých vědců v emigraci.

Ve 40. letech 20. století se vedení vydavatelství ve vidině budoucnosti vědy v anglicky mluvících zemích rozhodlo expandovat a založit pobočky v New Yorku a Londýně. V této době byla činnost vydavatelství v Nizozemí pozastavena, protože došlo k obsazení země nacisty. Záhy po osvobození se Elsevier pouští do nového projektu, a tím je zpravodajský magazín Elsevier's Weekly, který se stal nejrozšířenějším holandským periodikem 40. a 50. let a tím umožnil společnosti dále investovat do publikování v akademické sféře.

Prvních zisků dosáhla vědecká divize společnosti Elsevier po více než dvou desetiletích investic (1958) a začala najímat více vědců. V 50. letech 20. století se společnost Elsevier stala mezinárodně orientovanou vydavatelskou společností s prosperující vědeckou divizí.

V 70. letech došlo ke sloučení divize vědy společnosti Elsevier se společností North-Holland Publishing Company. Tímto krokem se úzce zaměřené vydavatelství na oblast chemie obohatilo o odvětví fyziky. Elsevier se tak zařadil po boku vydavatelství Pergamon, Springer, nebo Wiley k největším vědeckým vydavatelům na světě.

Po dalším úspěšném zakoupení malé vydavatelské společnosti Excerpta Medica se Elsevier stal prvním vydavatelstvím na světe, které využívalo informační technologie a databázi periodik. V tomto duchu společnost pokračovala i nadále. Největším počinem digitálního věku bylo spuštění prvního online repositáře elektronických knih a článků na světě s názvem ScienceDirect v roce 1997. [3]

Produkty

Databáze ScienceDirect

  • ScienceDirect patří mezi největší plnotextové databáze na světě v oblasti STM.

Vědecké informační portály

ChemWeb

BioMedNet

ElsevierMathematics

ElsevierEngineering

ElsevierComputerscience

ElsevierSocialSciences

Cardiosource

Scirus.com – webová vyhledávací centrála STM

Bibliografické databáze Elsevier

  • EMBASE, databáze Excerpta Medica
  • BIOTECHNOBASE
  • Elsevier BIOBASE
  • GEOBASE
  • FLUIDEX
  • World Textiles

Odkazy

Reference

  1. https://www.relx.com/~/media/Files/R/RELX-Group/documents/reports/annual-reports/relx2017-annual-report.pdf
  2. KINDL Daniel. 2004. Elsevier – ideální propojení vydavatelské činnosti, informačních produktů a služeb v oblasti STM. Národní knihovna [online]. 2004, roč. 15, č. 2, Str. 96-100. [2018-09-11]. Dostupný z WWW: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0402/0402096.html. ISSN 1214-0678.
  3. https://www.elsevier.com/about/history

Externí odkazy

Elsevier