Zobrazení zdroje stránky Jaké jsou hlavní rysy informační společnosti? Vysvětlete pojmy kyberprostor, informační gramotnost, digitální propast.

Jaké jsou hlavní rysy informační společnosti? Vysvětlete pojmy kyberprostor, informační gramotnost, digitální propast.

Z následujícího důvodu nemáte oprávnění upravit tuto stránku:

Požadovanou činnost smějí provádět jen uživatelé ve skupině Uživatelé.


Můžete si prohlédnout a zkopírovat zdrojový kód této stránky.

Návrat na stránku „Jaké jsou hlavní rysy informační společnosti? Vysvětlete pojmy kyberprostor, informační gramotnost, digitální propast.“.