James R. Beniger

James R. Beniger (16. 12. 1946 - 12. 8. 2010) byl americký historik, sociolog, profesor komunikace a sociologie na univerzitě Annenberg School for Communication v Jižní Kalifornii. Zvláště známá jsou jeho raná díla o dějinách kvantitativní grafiky ve statistice [2] [3] a jeho pozdější práce na téma technologické a ekonomické počátky informační společnosti [4].[1]

Život

James R. Beniger se narodil v Sheboygan ve Wisconsinu a v roce 1969 ukončil studium historie na Harvard University V roce 1978 ukončil studa statistiky a sociologie ny University of California v Berkeley.[1] Beniger započal svou kariéru v roce 1970 jako kmenový autor pro Wall Street Journal, učil historii, angličtinu, tvůrčí psaní a sociologii na vysokých školách a univerzitách, cestoval po celém světě a navštívil přes 40 zemí. [1] V roce 1980 byl jmenován profesorem komunikace a sociologie na univerzitě Annenberg School for Communication v Jižní Karolíně. Beniger zemřel na Alzheimerovu chorobu v roce 2010 v Torrance v Kalifornii ve věku 63 let.


Dílo

Kvantitativní grafika ve statistice (1981)

V roce 1978 vyšel článek Kvantitativní grafika ve statistice: Stručné dějiny. Beniger & Robyn v něm prohlásili, že "kvantitativní grafika měla zásadní

význam pro rozvoj vědy a statistická grafika byla známa od nejčasnějších pokusů analyzovat data mnoha známých forem, včetně dvojrozměrných grafů,

statistických map, sloupcových grafů a souřadnic, které byly použity již v 18. století. "[5]

Při vývoji statistických grafik v průběhu staletí, podle Beniger & Robyn, inovátoři musel řešit čtyři problémy: [5] prostorového uspořádání – v 17. a 18. století, diskrétního srovnání – v 18. a počátku 19. století, spojitého rozdělení – v 19. století, a více proměnných distribuce a korelace – na konci 19. a počátku 20. století.

Beniger & Robyn k došli závěru, že "statistické grafiky se mají znovu používat jako důležitý analytický nástroj, s nedávnými inovacemi využívajícími

počítačové grafiky a souvisejících technologií." To bylo potvrzeno W. H. Kruskallem v roce 1975, který napsal: "Úloha statistické grafiky v rámci

statistiky obecně ... zažívá obrovské vzestupy a pády: v jednu chvíli, grafické metody byly blízko jádra statistiky - Karl Pearson věnoval značnou

pozornost grafice a po vzoru svého hrdiny, Francise Galtona. Později se statistická grafika stala zanedbávanou a dokonce opovrhovanou, na rozdíl od

matematického pojetí statistiky. V posledních letech však došlo k renesanci zájmu o grafiku a některé z našich nejlepších statistických mozků se

domnívají, že se nový přístup ke statistické grafice bude těšit velkému zájmu."[6]


Publikace

 • Beniger, James R., a Dorothy L. Robyn. "Kvantitativní grafika ve statistice: Stručná historie." Americký Statistician 32,1 (1978): 1-11.
 • Darley, John M., a James R. Beniger. "Diffusion of Energy‐Conserving Innovations." Journal of Social Issues 37,2 (1981): 150-171.
 • Beniger, James R. "Personalizace sdělovacích prostředků a růst pseudo-komunity." Komunikační výzkum (1987).
 • Beniger, James R. "Toward and Old New Paradigm: The Half-Century Flirtation With Mass Society." Public Opinion Quarterly (1987): S46-S66.
 • Beniger, James R. "Komunikace-Embrace předmět, ne pole." Journal of sdělení 43,3 (1993): 18-25.Odkazy

Reference

 1. James R. Beniger [online]. [cit. 2016-09-12]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/James_R._Beniger


[1] Morgen Witzel (2005) Encyclopedia of History of American Management. p. 30 [2] Jump up ^ Wilkinson, L., Wills, D., Rope, D., Norton, A., & Dubbs, R. (2006). The grammar of graphics. Springer. [3] Jump up ^ Friendly, Michael, and Daniel J. Denis. "Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics, and data visualization."

[4] Seeing Science: Today American Association for the Advancement of Science (2008). [5] Jump up ^ Frank Webster. Theories of the information society. Routledge, 2014. [6] Beniger, James R.; Robyn, Dorothy L. (1978). "Quantitative Graphics in Statistics: A Brief History". The American Statistician. 32 (1): 1–11.

doi:10.1080/00031305.1978.10479235. Retrieved 10 March 2015 – via JSTOR. (registration required (help)). Jump up [7]Kruskal, W. (1977), "Visions of Maps and Graphs," Proceedings of the International Symposium on Computer Assisted Cartography, Auto-Carto II, 1975,

p. 31; as cited in Beniger & Robyn (1978, p. 6) External links[edit]

Literatura, citace a odkazy

 • Beniger, James R., and Dorothy L. Robyn. "Quantitative graphics in statistics: A brief history." The American Statistician 32.1 (1978): 1-11.
 • Darley, John M., and James R. Beniger. "Diffusion of Energy‐Conserving Innovations." Journal of Social Issues 37.2 (1981): 150-171.
 • Beniger, James R. "Personalization of mass media and the growth of pseudo-community." Communication research (1987).
 • Beniger, James R. "Toward and old new paradigm: The half-century flirtation with mass society." Public Opinion Quarterly (1987): S46-S66.
 • Beniger, James R. "Communication—Embrace the subject, not the field." Journal of Communication 43.3 (1993): 18-25.

Klíčová slova

informační věda, statistika, sociologie, informační společnost