Komorbidita

Komorbidita je termín využívaný nejčastěji v lékařství. V rámci psychologie se s ním lze potkat v psychopatologii (v obecné i speciální) a potažmo v psychiatrii. Komorbidita znamená přítomnost jednoho či více onemocnění (poruch, chorob) vyskytujících se současně s primárním onemocněním (poruchou, chorobou)[1].

  • Příklad: U sociální fobie je častá komorbidita s alkoholismem (neboli sociální fobie je komorbidní s alkoholismem) – to znamená, že sociální fobik se relativně často stane navíc závislým na alkoholu[2].

Zdroje