Konceptuální model

Verze z 29. 5. 2018, 10:20, kterou vytvořil Mullerova.Monika (diskuse | příspěvky) (→‎Reference)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Konceptuální model

Reprezentace struktury výseku reality. Konceptuální model modeluje realitu pomocí objektů a jejich vlastností na logické úrovni a výběr entit a atributů pro popis objektů. Z hlediska formy popisu i použitých prvků se opírá o dnes již zavedenou praxi E-R modelů či diagramů tříd. Jde tedy o graficky znázorněnou strukturu entit nebo tříd a vztahů mezi nimi.[1]


Konceptuální modelování - fáze datové, případně objektové analýzy využívající modelů založených na objektech aplikační domény. ER model je založen na chápání světa jako množiny základních objektů - entit (entity) a vztahů (relationship) mezi nimi.[2]


Příklad: Konceptuální model v databázovém modelování:

  • Vede k formálnímu popisu uživatelské aplikace
  • Výsledkem jsou konceptuální schémata (nezávislá na pozdějším použití schématu databáze).

Další časté konceptuální modely:

  • Konceptuální model Informace: V počítačové vědě je možné konceptuální modely možné chápat jako součást aplikované logiky (např. konceptuální model informace).
  • Konceptuální model FRBR

Reference

  1. KALUŽA, Jindřich a Ludmila KALUŽOVÁ. Modelování dat v informačních systémech. Praha: Ekopress, 2012.
  2. SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, c2002.

Související články

Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci

Klíčová slova

konceptuální modely, konceptuální modelování, informační věda, informace, FRBR