Kosti: Porovnání verzí

(doplnění informací)
Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
(doplnění info)
Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
Řádek 50: Řádek 50:
 
# dalších 5 obratlů má klasický tvar, poslední 7. má vystouplý trnový výběžek (hmatatelný)
 
# dalších 5 obratlů má klasický tvar, poslední 7. má vystouplý trnový výběžek (hmatatelný)
 
* páteř je celek pohyblivý, pružný -> 2x esovitě prohnutá  
 
* páteř je celek pohyblivý, pružný -> 2x esovitě prohnutá  
* '''lordóza''' – krční a bederní, prohnuntí dopředu  
+
* '''lordóza''' – krční a bederní, prohnutí dopředu  
 
* '''kyfóza''' – křížová a hrudní, prohnutí dozadu
 
* '''kyfóza''' – křížová a hrudní, prohnutí dozadu
 
[[Soubor:Anatomie páteře.jpg|www.spinesurgery.cz]]
 
[[Soubor:Anatomie páteře.jpg|www.spinesurgery.cz]]
Řádek 57: Řádek 57:
 
* zadní část spojení s obratli, vpředu s kostí hrudní
 
* zadní část spojení s obratli, vpředu s kostí hrudní
 
* 12 párů, páry nestejné (1. pár nejkratší)
 
* 12 párů, páry nestejné (1. pár nejkratší)
* 1.-7. '''žebra pravá''' (napojují se na kost hrudní)
+
* 1.- 7. '''žebra pravá''' (začínají na obratlích a napojují se na kost hrudní)
* 8.+ 9.+10. - '''žebra nepravá''' (chrupavkou se napojují na 7. žebro)
+
* 8. - 10. - '''žebra nepravá''' (chrupavkou se upínají na 7. žebro)
* 11.+ 12. - '''žebra volná''' (končí volně ve stěně břišní)
+
* 11. - 12. - '''žebra volná''' (končí volně ve stěně břišní a jsou vyoperovatelné)
 
=== Kost hrudní - sternum ===
 
=== Kost hrudní - sternum ===
* plochá, hmatná
+
* plochá, hmatná, má tělo, mečovitý výběžek a rukojeť
* v případě uštípnutí mezižeberních nervů připomíná infarkt ( píchavá prudká bolest, ale žádné průvodní projevy jako nevolnost apod.)
+
* v případě uštípnutí mezižeberních nervů připomíná infarkt (píchavá prudká bolest, ale žádné průvodní projevy jako nevolnost apod.)
 +
* je součástí hrudníku - thorax, který chrání hrudní dutinu a orgány v  ní uložené, na kostru hrudníku se upínají dýchací svaly
 
== Kostra horní končetiny ==
 
== Kostra horní končetiny ==
* na každé pletenec + volná část
+
* umožňuje pohyb, ke kostře trupu je připojena pletencem loketním + volnou částí
 
=== Pletenec ===
 
=== Pletenec ===
'''klíční kost (clavicula) + lopatka (scapula)'''
+
-'''klíční kost (clavicula) + lopatka (scapula)'''
* '''scapula''' – plochá, volná, spojená svaly s klíční kostí -> neuvěřitelně pohyblivé
+
* '''scapula''' – plochá kost trojúhelníkového tvaru, přední strana se přiklání k 2.-7.žebru, na dorzální straně je hřeben vybíhající v nadpažek ('''acromion''') a ten rozděluje na horní a dolní část a je kloubně spojen s klíčkem -> nemá pevné spojení, je pohyblivé
* '''clavicula''' – 12-16 cm dlouhá, spojuje hrudní kost  lopatkou, osifikuje jako první kost v těle (již v 2. měsíci nitroděložního života)
+
* '''clavicula''' – 12-16 cm dlouhá, esovitě prohnutá kost, spojuje hrudní kost  lopatkou, osifikuje jako první kost v těle (již v 2. měsíci nitroděložního života)
 
=== Volná část ===
 
=== Volná část ===
* pažní kost - '''humerus'''- nahoře 2 zúžení v krčku, snadno se láme. Dole nestejnoměrné ukončení (napojují se 2 kosti, loket=velice složitý kloub)
+
* pažní kost - '''humerus'''- mezi epifýzou a diafýzou je zúžení -> krček ('''collum'''), který se snadno láme; její hlavice zapadá do jamky v lopatce -> kl. spojení kulovitého typu; dolní část se rozšiřuje v epikondyly pro úpon svalů, ve složeném loketním kloubu se stýká k. pažní se 2 kostmi předloktí
* předloktí - kost vřetenní - '''radius''' – nejdřív úzké pak široká hlavice a kost loketní - '''ulna''' – hlavice a zužuje se
+
** kost vřetenní - '''radius''' – na palcové straně; jamka pro hlavici k. pažní -> při natažení tam zapadne
 +
** kost loketní - '''ulna''' – malíková strana;  v horní části vybíhá v loketní výběžek=okovec ('''olecranon ulnae''') ="loket"; místo, kam zapadá hlavice k. loketní, se nazývá '''fossa olecrani'''
 
* loket - '''olecranon''' – hmatný je výběžek ulny
 
* loket - '''olecranon''' – hmatný je výběžek ulny
* ruka (od zápětí dolů): kosti zápěstní - '''ossa carpi''' – 2 řady po 4 kostech krátkých, kosti záprstní - '''ossa metacarpi''' – 5 kostí dlouhého typu (= podklad dlaně), články prstů - '''phalanges''' – palec 2 články, ostatní prsty 3 články, obě dlouhého typu
+
* ruka (od zápětí dolů): kosti zápěstní - '''ossa carpi''' – 2 řady po 4 kostech krátkých, spojených kloubně a tvořících zápěstí ('''carpus''')
 +
* kosti záprstní - '''ossa metacarpi''' – 5 kostí dlouhého typu tvořících podklad dlaně ('''palma manus''')
 +
* články prstů - '''phalanges''' – palec 2 články, ostatní prsty 3 články, obě dlouhého typu
 
=== Pohyb ===
 
=== Pohyb ===
* kroutivý, mezi kostmi předloktí a zápěstí: pronace (malík ven)a supinace (palec ven)
+
* mezi radiem a ulnou je zvláštní spojení -> radius obíhá ulnu díky spojení v distální části epifýzy -> kroutivý pohyb: '''pronace''' (malík ven) a '''supinace '''(palec ven)
* '''extenze''' – natažení (normálně 180 %, olekranon je jako zarážka)
+
* '''extenze''' – natažení (normálně 180 %, olecranon je jako zarážka)
 
* '''flexe''' – skrčení
 
* '''flexe''' – skrčení
 
* volně visící končetina je v '''mírné flexi a pronaci'''
 
* volně visící končetina je v '''mírné flexi a pronaci'''
 
== Kostra dolní končetiny ==
 
== Kostra dolní končetiny ==
* na každé pletenec + volná část
+
* připojena k páteři pletencem pánevním a volnou končetinou
 
=== Pletenec ===
 
=== Pletenec ===
* kost pánevní - '''os coxae''' – levá i pravé tvoří pánevní oblouk, vznik ze tří kostí  
+
* skládá se ze 2 kostí pánevních (přiklání se k sobě v přední části prostřednictvím destičkové chrupavky - spony stydké - symfýzy) a kosti křížové 
# '''os ilium''' (kost kyčelní) – hmatná = boky, míří nahoru
+
* kost pánevní - '''os coxae''' – levá i pravé tvoří pánevní oblouk, vzniká pevným spojením ze 3 kostí  
# '''os ischium''' (kost sedací), míří dolů
+
# kost kyčelní - '''os ilium''' - míří nahoru
# '''os pubis''' (kost stydká), dopředu a uzavírá pánev  
+
#* tělo vybíhá v lopatku k. kyčelní ('''ala osis illim'''), jejíž vrcholem je hrana ('''crista illiaka'''), na kterou se upínají břišní svaly; hrana je hmatatelná (=boky); na lopatku se upínají hýžďové svaly a svaly zad
* uspořádání pánve: 2 části – kyčelní + sedací = '''velká pánev''' a část ke kosti stydké = '''malá pánev, „porodní“'''
+
#* je součástí kyčelního kloubu -> v těle je jamka pro stehenní kost ('''acetabulum''')
* mužská pánev – vyšší a užší (v předozadní ose je širší než v příčné)
+
#* na vnitřní straně je prohlubeň ('''fossa illiaka'''), která je ukončena ve vnitřní straně chrupavkou ('''facies articularis''')= strana kloubní -> na ní se napojuje k. křížová
* ženská – širší (osa příčná širší než předozadní)
+
# kost sedací - '''os ischium''' - míří dolů, vybíhá v mohutný sedací hrbol ('''tuber ischiadicum''')
 +
# kost stydká - '''os pubis''' - míří dopředu a v přední části se obě kosti stydké stýkají a uzavírají pánev  
 +
* pánev ('''pelvis''')
 +
** velká pánev ('''pelvis major''') - směrem do břicha, jsou v ní uloženy břišní orgány; u žen rozložitější, širší, u mužů nižší; skládá se z k. kyčelní a sedací
 +
** malá pánev ('''pelvis minor''') - tvořena hlavně k. stydkou, "porodnická pánev" -> na ní záleží, jestli žena bude schopna porodit, v období gravidity se zvětšuje, jsou v ní uloženy urogenitální orgány (děloha, moč. měchýř), lidově se jí říká "podbříško"
 
=== Volná část ===
 
=== Volná část ===
* kost stehenní - '''femur''' – nejsilnější a nejdelší kost v těle (podobný tvar jako humerus, tvoří úhel 125°)
+
* připojuje se k pletenci v oblasti kyčelního kloubu, zapadá do acetabula
* bérec kost holenní - '''tibia''' – hmatná zepředu, tvoří vnitřní kotník - '''malleolus medialis''' a kost lýtková - '''fibula''' - tvoří vnější kotník - '''malleolus lateralis'''
+
* zajišťuje pohyby: rotace, felxe, extense, abdukce (odtažení) a addukce (přitažení)
* v rámci kloubního spojení na vyrovnání lemuru jako mohutné kosti a dvou tenkých kostiček bérce jsou vloženy dvě destičky = ploténky - '''menisky''', upevněny složitým systémem vazů, vpředu chrání kloub destička čéška - '''patela'''
+
* kost stehenní - '''femur''' – nejsilnější a nejdelší kost v těle, horní epifýza má velkou hlavici kloubu ('''caput femori'''), pod tím je zúžení, krček ('''colum femori''') -> časté zlomeniny (hlavice zůstane v acetabulu a oddělí se od femuru)
* kosti zánártní - '''ossa tarsi''' – 7 krátkého typu
+
** výstupek za hlavicí -> chocholík ('''trochanter major et minor''') -> úpony hýžďových svalů
* kosti nártní - '''ossa metatarsi''' – dlouhý typ
+
** kloubní hlavice zapadá do acetabula a tvoří spolu uzavřený kulovitý kyčelní kloub
* články prstů - '''phallanges''' – oproti ruce jsou tlustší
+
** distální epifýza je rozšířena ve 2 hrboly - kondily (+ epikondyly), které jsou základem kolenního kloubu
 +
** poloha femuru k ose je 120° (90° jsou nohy do O)
 +
* bérec  
 +
** kost holenní - '''tibia''' – trojboká dlouhá kost uložená ve vnitřní straně bérce, hmatná zepředu, tvoří vnitřní kotník - '''malleolus medialis'''  
 +
** kost lýtková - '''fibula''' - schovaná tenká kost dlouhého typu, tvoří vnější kotník - '''malleolus lateralis'''
 +
* ''kolenní kloub'' - složený kloub k. stehenní a holenní se 2 poloměsíčitými chrupavčitými menisky, které vyrovnávají nepoměr, ; vazy křížové a postranní -> jakmile se vazy utrhnout -> menisky se pohnou a přestávají být funkční; existuje i 3.meniskus, který to srovnává vpředu - čéška - '''patella''' - sezamská kost, která fixuje kolena a je navázána do svalů a šlach
 +
* kosti zánártní - '''ossa tarsi''' – 7 krátkých kostí
 +
** zevní oblast -> 2 kosti; největší kost patní ('''calcaneus''') s patním hrbolem, který je podkladem paty a na který se upíná Achilleova šlacha; kost hlezenní ('''talus'''), která naléhá shora na k. patní a kloubně se spojuje s vidlicí tvořenou holenní a lýtkovou kostí
 +
* kosti nártní - '''ossa metatarsi''' – 5 dlouhých kostí, silnější a tvrdší, tvoří podklad nártu
 +
* články prstů - '''phallanges''' – oproti ruce jsou kratší
 
== Kostra hlavy ==
 
== Kostra hlavy ==
* lebka - '''cranium''' – chrání mozek a smyslové orgány, calva + base (spodina lební)
+
* lebka - '''cranium''' – chrání mozek a smyslové orgány
* mozková část - '''neurocranium''' – vznik z vaziva a chrupavky
+
* podkladem je chrupavka (tvoří spoje) a vazivo, kosterní základ v obličeji
* obličejová část - '''splanchnocranium'''
+
** mozková část - '''neurocranium''' – vznik z vaziva a chrupavky
 +
*** vyklenutá část - '''calva''' - lebeční klenba
 +
*** lební baze - '''basis cranii'''
 +
** obličejová část - '''splanchnocranium''' - nasedá na bazi
 
=== Neurocranium ===
 
=== Neurocranium ===
* týlní kost - '''os occipitale''' – kloubní spojení s 1. krčním obratlem + úpony zádových svalů
+
* týlní kost - '''os occipitale''' – v zadní části lebky je 2 týlními hrboly spojena s atlasem +úpony zádových a krčních svalů
* velký otvor - '''foramen magnum''' – tudy prochází mícha
+
** velký týlní otvor - '''foramen magnum''' – navazuje na páteřní kanál, prochází tudy mícha, navazuje na canalis vertebreallis
* klínová  kost - '''os sphenoidale''' - uprostřed base, má tvar motýla, uprostřed turecké sedlo - '''sella tureica''' – místo uložení hypofýzy, zde uložena dutina nosní
+
** po obou stranách otvoru jsou výběžky (condilli occipitalis)
* čichová kost - '''os ethmoidale''' - na basi, vstupuje do prostoru lebky, je dírkovaná, skrze dírky procházejí nervová vlákna vedoucí ze sliznice nosní, v kosti čichové vytváří dohromady čichový nerv
+
* klínová  kost - '''os sphenoidale''' - vlastní podklad base, má tvar motýla, uprostřed turecké sedlo - '''sella tureica''' – místo uložení hypofýzy
* spánková kost - '''os temporale'''- levá a pravá, její částí je kost skalní - '''os petrosum''' – nejtvrdší kost v lidském těle, nemá spongiozu, vypadá jako pyramida a obsahuje dutiny pro čichové a rovnovážné (vestibulární) ústrojí
+
** od těla vybíhají malá a velká křídla ('''ala minor et major sphenoidale'''), v těle je uložena vedlejší dutina nosní
* bubínková kost - '''os tympanicum''' - součástí spánkové kosti, podklad zevního zvukovodu, nahmatatelná za ušním boltcem, je tam i sval - zdvihač hlavy
+
* čichová kost - '''os ethmoidale''' - dotváří nosní přepážku a obsahuje drobné dutinky, je zde  vedlejší dutina nosní
* čelní kost - '''os frontale''' – nepárová, do 2 let nesrostlá, tvoří stropy očnice
+
** v mozkové části je uložena dírkovaná ploténka - '''lamina cribrosa''' - kterou prochází vlákna čichového nervu -> spojuje se v 1 nerv a ten jde teprv do mozku
* temenní kost - '''os parietale''' – párová, miskovitého tvaru
+
** v obličejové části - vnitřní část k. čichové -> labyrint vystlaný smyslovým epitelem ->vnímání čichu
* vazivové švy - '''sutury''' - v místech srůstu švů vznikají měkké otvory - '''fontanelly''' (tam se miminkům píchají infuze – mají moc tenké žíly), fontanelly a švy postupem srůstají a zanikají  
+
* spánková kost - '''os temporale'''- levá a pravá, skládá se z kosti skalní, bubínkové a čelní
 +
** součástí je kost skalní - '''os petrosum''' – nejtvrdší kost v lidském těle, nemá spongiozu, vypadá jako pyramida a obsahuje dutiny pro čichové a rovnovážné (vestibulární) ústrojí
 +
** bubínková kost - '''os tympanicum''' - podklad zevního zvukovodu, hmatatelná za ušním boltcem, je tam i sval - zdvihač hlavy
 +
* čelní kost - '''os frontale''' – nepárová, po porodu sice 2 části, ale to do 2 let zaniká; podklad čela + horní část očnice, obsahuje dutinu čelní -> vedlejší dutina nosní
 +
* temenní kost - '''os parietale''' – párová, miskovitého tvaru, tvoří vrchol klenby lební
 +
** vazivové švy - '''sutury''' - v místech srůstu švů vznikají měkké otvory - '''fontanelly''' (tam se miminkům píchají infuze – mají moc tenké žíly), fontanelly a švy postupem srůstají a zanikají
 
==== Švy ====
 
==== Švy ====
# šípová - '''sutura sagittalis''' – srůstají 2 kosti temenní
+
# šípový - '''sutura sagittalis''' – 2 kosti temenní
# věncová - '''sutura coronalis''' – temeno s kosti čelní
+
# věncový - '''sutura coronalis''' – temeno s kostí čelní
# lambdová - '''sutura lambdoidea''' – temeno s kostí týlní
+
# lambdový - '''sutura lambdoidea''' – temeno s kostí týlní
 
[[Soubor:A2.jpg|www.latinsky.estranky.cz]]
 
[[Soubor:A2.jpg|www.latinsky.estranky.cz]]
  
 
=== Splanchnocranium ===
 
=== Splanchnocranium ===
* horní čelist - '''maxilla''' - tvar podkovy, základ tvrdého patra, uvnitř dutina nosní - '''sinus maxillaris''' - základem pro horní chrup, v ní uložena zubní lůžka (jakoby důlek v kosti) – ta se ve stáří zplošťují a  zanikají
+
* kosterní původ -> chrání mozek a smyslové orgány
* lícní kost - '''os zygomaticum''' – párová, tvoří tvar obličeje – jeho šířku, pod očnicemi
+
* horní čelist - '''maxilla''' - párová kost, tvar podkovy, základ tvrdého patra, uvnitř vedlejší dutina nosní - '''sinus maxillaris''' - základem pro horní chrup
* nosní kosti - '''ossa nasalia''' – dvě, tvoří podklad kořene nosu = nosní hřbet (bambule nosu je jen chrupavka)
+
** z těla ('''corpus maxille''') vybíhají výběžky se zuby  -> podklad zubů, zubní lůžka se zakládají v prohlubních těla, které jsou základem dásní
* slzní kost - '''os lacrimale''' – v koutku oka, čtvercová
+
* lícní kost - '''os zygomaticum''' – párová; tvoří tvar obličeje – jeho šířku, tvoří také okraj očnice, spolu s výběžky k. spánkových tvoří pravý a levý jařmový oblouk
* radliční kost - '''vomer''' – není  hmatatelná, přepážka - dělí levou a pravou nosní dutinu
+
* nosní kost - '''os nasalia''' – párová; tvoří podklad kořene nosu = nosní hřbet (bambule nosu je jen chrupavka)
* dolní čelist - '''mandibula'''- spojena kloubem s kostí spánkovou, opět zubní lůžka, úhel dolní čelisti : u novorozenců 150°, u dospělých 120°, uprostřed – bradový výběžek - '''protuberantia mentalis''' – tvoří tvar brady
+
** uvnitř je radliční kost - '''vomer''' – nehmatatelná, přepážka - dělí levou a pravou nosní dutinu
* jazylka - '''os hyoideum''' – nepárová, tvar malé podkovy, na ní zavěšen hrtan, podpírá jazyk
+
* slzní kost - '''os lacrimale''' – párová; v koutku oka, čtvercová, tvoří vnitřní část očnice
* v lebce se nacházejí 3 dutiny:
+
* dolní čelist - '''mandibula'''- spojena kloubem s kostí spánkovou,velmi pohyblivá
# '''dutina lební''' – mozkovna – uložen mozek
+
** má tělo s výběžky + ve střední části dásňové výběžky -> základ zubů
# '''dutina nosní''' – tvoří obličejové kosti, uprostřed; vedlejší a hlavní dutina
+
** přední část vybíhá v bradový výběžek ('''protuberantia mentalis''') - podklad brady + hrotnatý výběžek pro úpon žvýkacích svalů
 +
** úhel dolní čelisti : u novorozenců 150°, u dospělých 120°
 +
* jazylka - '''os hyoideum''' – nepárová; tvar malé podkovy, pod dolní čelistí je vazivovým závěsem připojena ke spodině lebeční, na ní zavěšen hrtan, podpírá jazyk
 +
 
 +
=== Dutiny v lebce ===
 +
# '''dutina lební''' – mozkovna, caven cranii – uložen mozek
 +
# '''dutina nosní''' – caven nasi - tvoří obličejové kosti, uprostřed; vedlejší a hlavní dutina
 
# '''dutina oční''' – je v ní uloženo oko, má tvar pyramidy = očnice - '''orbita''', je velká (oko může při nehodě zapadnout, vejde se tam i násada od čínského pera)
 
# '''dutina oční''' – je v ní uloženo oko, má tvar pyramidy = očnice - '''orbita''', je velká (oko může při nehodě zapadnout, vejde se tam i násada od čínského pera)
* lebka roste, více se ale zvěšuje mozkovna než obličejová část
+
 
 +
=== Růst a vývoj lebky ===
 +
* lebka roste, více se ale zvětšuje mozkovna než obličejová část
 
* obvod dětské hlavičky:  34 cm, 1.rok – 46 cm, 3. rok – 49 cm, 5.rok -50 cm, dospělost – 55 cm (neučit)
 
* obvod dětské hlavičky:  34 cm, 1.rok – 46 cm, 3. rok – 49 cm, 5.rok -50 cm, dospělost – 55 cm (neučit)
* pohlavní rozdíly:
+
* pohlavní rozdíly patrné až v dospělosti -> kost čelní u žen kolmá, u mužů ubíhá dozadu; muži – hranatá brada, vyklenutá '''glabella'''  => větší nadočnicové oblouky
* kost čelní u žen kolmá, u mužů ubíhá dozadu
+
* novorozenci mají hladkou pusu -> dolní čelist není vyvinutá
* muži – hranatá brada, vyklenutá '''glabella'''  => větší nadočnicové oblouky
+
 
* mění se až v pubertě
+
=== Patologie ===
* dětská lebka stejná
+
* degenerující onemocnění, zánětlivé onemocnění (infekce) či onkologické
 +
 
 +
==== Artróza ====
 +
* degenerativní onemocnění kloubu
 +
* většinou namožena chrupavka
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
  
 
[[Kategorie: Anatomie|*]]
 
[[Kategorie: Anatomie|*]]

Verze z 28. 4. 2017, 12:26

 • os, mn.č. ossi
 • kost je základní stavební jednotka kostry, jejíž základem je kostí tkáň obsahující kostní buňky (osteocyty a osteoklasty), vazivová vlákna a mezibuněčnou hmotu
 • vznikají z vaziva (kl. kost, lebka, lopatka) nebo z chrupavky -> osifikace - proces tvorby tvrdé kosti, osteoblasty začnou měnit chrupavku a vytváří vlastní tkáň
 • osifikace má přesný řád - v 1. měsíci nitroděložního vývoje osifikuje klíční kost, pak hrudník, lopatky
 • osifikace končí cca v 25 letech
 • existují osifikační centra, která jsou uprostřed diyfýzy -> růst do délky, a epifýz -> podstata pro kloubní spojení
 • kostní věk - dětem se rentgenuje ruka, aby se zjistilo, jestli je vývo v pořádku

Základní významy

 • opora (pro měkké části těla)
 • ochrana (schránka pro důležité orgány)
 • zásobárna minerálních látek

Rozdělení kostí

 • dlouhé – rozlišujeme 1 diafýzu (prostředek kosti) a 2 epifýzy (konec kosti)
 • krátké – rozlišení nemají (obratle, k. zápěstní)
 • ploché – lopatky, k. temenní
 • kosti nepravidelného tvaru - př. dolní čelist
 • na povrchu je
  • chrupavka - tam, kde se kosti napojují
  • vazivová blána - periost (okostice) - zásobuje kosti minerály -> růst kostí, vyrůstají z něj kostitvorné buňky (regenerace v případě poškození kosti)

Struktura kostí

 • periost - tuhý, vazivový list, který pokrývá celou kost kromě kloubních ploch, vyživován a inervován
 • hutné (kompaktní) - tvoří diafýzu, povrch krátkých plochých kostí
 • houbovité (spongiózní) - tvoří epifýzy, odolává tlaku, tahu (deformaci kostí)
 • uvnitř je kostní dřeň (2600 g v organismu) – v dětství červená (tvoří červené krvinky), věkem žloutne = změna v tukovou tkáň (pouze dřeň plochých a krátkých kostí vytváří i v dospělém věku červené krvinky)

Spojení kostí

 • pohyblivé – kloubní (kloub = articulatio)
 • pevné – kosti srůstají (př. pánev je 1 kost)
 • spojení vazivem (lebka – vazivo tvoří lebeční švy)
 • spojení chrupavkou (spona stydká)

Kostra trupu

 • kostru trupu tvoří:
 1. páteř
 2. žebra
 3. kost hrudní

Páteř - columna vertebralis

 • tvořena 33-34 obratli - vertebrae
  • tělo - corpus - směřuje dovnitř
  • trnový výběžek - hmatatelné části
  • oblouk
  • obratlový otvor - foramen vertebrae, v němž je canalis vertebralis, jímž prochází mícha
 • 7 krčních - vertebrae Cervicales, C1-C7
 • 12 hrudních - vertebrae Thoracicae - T1-T12, na bocích kloubní spojení pro žebra
 • 5 bederních - vertebrae Lumbales - L1-L5, největší, nejmohutnější, mezi obratli největší prostor (zde se dlěá lumbální punkce)
 • 5 křížových - vertebrae Sacrales - S1-S5, spojují se v kost křížovou, málo pohyblivé
 • 4/5 kostrčních - vertabrae Coccygeae - Co1-Co4/5, spojují se v kost kostrční -> kostrč
 • nejpohyblivější jsou krční a bederní (C a L) – nejvíce blokád, uštípnutých nervů
 1. obratel = atlas (nosič) – nemá tělo ani výstupky, horní plocha : kloubní spojení s kostí týlní -> kývavé pohyby hlavy
 2. obratel = axis – kloubní spojení s atlasem, zajišťuje otáčivý pohyb hlavy
 3. dalších 5 obratlů má klasický tvar, poslední 7. má vystouplý trnový výběžek (hmatatelný)
 • páteř je celek pohyblivý, pružný -> 2x esovitě prohnutá
 • lordóza – krční a bederní, prohnutí dopředu
 • kyfóza – křížová a hrudní, prohnutí dozadu

www.spinesurgery.cz

Žebra - costae

 • zadní část spojení s obratli, vpředu s kostí hrudní
 • 12 párů, páry nestejné (1. pár nejkratší)
 • 1.- 7. žebra pravá (začínají na obratlích a napojují se na kost hrudní)
 • 8. - 10. - žebra nepravá (chrupavkou se upínají na 7. žebro)
 • 11. - 12. - žebra volná (končí volně ve stěně břišní a jsou vyoperovatelné)

Kost hrudní - sternum

 • plochá, hmatná, má tělo, mečovitý výběžek a rukojeť
 • v případě uštípnutí mezižeberních nervů připomíná infarkt (píchavá prudká bolest, ale žádné průvodní projevy jako nevolnost apod.)
 • je součástí hrudníku - thorax, který chrání hrudní dutinu a orgány v ní uložené, na kostru hrudníku se upínají dýchací svaly

Kostra horní končetiny

 • umožňuje pohyb, ke kostře trupu je připojena pletencem loketním + volnou částí

Pletenec

-klíční kost (clavicula) + lopatka (scapula)

 • scapula – plochá kost trojúhelníkového tvaru, přední strana se přiklání k 2.-7.žebru, na dorzální straně je hřeben vybíhající v nadpažek (acromion) a ten rozděluje na horní a dolní část a je kloubně spojen s klíčkem -> nemá pevné spojení, je pohyblivé
 • clavicula – 12-16 cm dlouhá, esovitě prohnutá kost, spojuje hrudní kost lopatkou, osifikuje jako první kost v těle (již v 2. měsíci nitroděložního života)

Volná část

 • pažní kost - humerus- mezi epifýzou a diafýzou je zúžení -> krček (collum), který se snadno láme; její hlavice zapadá do jamky v lopatce -> kl. spojení kulovitého typu; dolní část se rozšiřuje v epikondyly pro úpon svalů, ve složeném loketním kloubu se stýká k. pažní se 2 kostmi předloktí
  • kost vřetenní - radius – na palcové straně; jamka pro hlavici k. pažní -> při natažení tam zapadne
  • kost loketní - ulna – malíková strana; v horní části vybíhá v loketní výběžek=okovec (olecranon ulnae) ="loket"; místo, kam zapadá hlavice k. loketní, se nazývá fossa olecrani
 • loket - olecranon – hmatný je výběžek ulny
 • ruka (od zápětí dolů): kosti zápěstní - ossa carpi – 2 řady po 4 kostech krátkých, spojených kloubně a tvořících zápěstí (carpus)
 • kosti záprstní - ossa metacarpi – 5 kostí dlouhého typu tvořících podklad dlaně (palma manus)
 • články prstů - phalanges – palec 2 články, ostatní prsty 3 články, obě dlouhého typu

Pohyb

 • mezi radiem a ulnou je zvláštní spojení -> radius obíhá ulnu díky spojení v distální části epifýzy -> kroutivý pohyb: pronace (malík ven) a supinace (palec ven)
 • extenze – natažení (normálně 180 %, olecranon je jako zarážka)
 • flexe – skrčení
 • volně visící končetina je v mírné flexi a pronaci

Kostra dolní končetiny

 • připojena k páteři pletencem pánevním a volnou končetinou

Pletenec

 • skládá se ze 2 kostí pánevních (přiklání se k sobě v přední části prostřednictvím destičkové chrupavky - spony stydké - symfýzy) a kosti křížové
 • kost pánevní - os coxae – levá i pravé tvoří pánevní oblouk, vzniká pevným spojením ze 3 kostí
 1. kost kyčelní - os ilium - míří nahoru
  • tělo vybíhá v lopatku k. kyčelní (ala osis illim), jejíž vrcholem je hrana (crista illiaka), na kterou se upínají břišní svaly; hrana je hmatatelná (=boky); na lopatku se upínají hýžďové svaly a svaly zad
  • je součástí kyčelního kloubu -> v těle je jamka pro stehenní kost (acetabulum)
  • na vnitřní straně je prohlubeň (fossa illiaka), která je ukončena ve vnitřní straně chrupavkou (facies articularis)= strana kloubní -> na ní se napojuje k. křížová
 2. kost sedací - os ischium - míří dolů, vybíhá v mohutný sedací hrbol (tuber ischiadicum)
 3. kost stydká - os pubis - míří dopředu a v přední části se obě kosti stydké stýkají a uzavírají pánev
 • pánev (pelvis)
  • velká pánev (pelvis major) - směrem do břicha, jsou v ní uloženy břišní orgány; u žen rozložitější, širší, u mužů nižší; skládá se z k. kyčelní a sedací
  • malá pánev (pelvis minor) - tvořena hlavně k. stydkou, "porodnická pánev" -> na ní záleží, jestli žena bude schopna porodit, v období gravidity se zvětšuje, jsou v ní uloženy urogenitální orgány (děloha, moč. měchýř), lidově se jí říká "podbříško"

Volná část

 • připojuje se k pletenci v oblasti kyčelního kloubu, zapadá do acetabula
 • zajišťuje pohyby: rotace, felxe, extense, abdukce (odtažení) a addukce (přitažení)
 • kost stehenní - femur – nejsilnější a nejdelší kost v těle, horní epifýza má velkou hlavici kloubu (caput femori), pod tím je zúžení, krček (colum femori) -> časté zlomeniny (hlavice zůstane v acetabulu a oddělí se od femuru)
  • výstupek za hlavicí -> chocholík (trochanter major et minor) -> úpony hýžďových svalů
  • kloubní hlavice zapadá do acetabula a tvoří spolu uzavřený kulovitý kyčelní kloub
  • distální epifýza je rozšířena ve 2 hrboly - kondily (+ epikondyly), které jsou základem kolenního kloubu
  • poloha femuru k ose je 120° (90° jsou nohy do O)
 • bérec
  • kost holenní - tibia – trojboká dlouhá kost uložená ve vnitřní straně bérce, hmatná zepředu, tvoří vnitřní kotník - malleolus medialis
  • kost lýtková - fibula - schovaná tenká kost dlouhého typu, tvoří vnější kotník - malleolus lateralis
 • kolenní kloub - složený kloub k. stehenní a holenní se 2 poloměsíčitými chrupavčitými menisky, které vyrovnávají nepoměr, ; vazy křížové a postranní -> jakmile se vazy utrhnout -> menisky se pohnou a přestávají být funkční; existuje i 3.meniskus, který to srovnává vpředu - čéška - patella - sezamská kost, která fixuje kolena a je navázána do svalů a šlach
 • kosti zánártní - ossa tarsi – 7 krátkých kostí
  • zevní oblast -> 2 kosti; největší kost patní (calcaneus) s patním hrbolem, který je podkladem paty a na který se upíná Achilleova šlacha; kost hlezenní (talus), která naléhá shora na k. patní a kloubně se spojuje s vidlicí tvořenou holenní a lýtkovou kostí
 • kosti nártní - ossa metatarsi – 5 dlouhých kostí, silnější a tvrdší, tvoří podklad nártu
 • články prstů - phallanges – oproti ruce jsou kratší

Kostra hlavy

 • lebka - cranium – chrání mozek a smyslové orgány
 • podkladem je chrupavka (tvoří spoje) a vazivo, kosterní základ v obličeji
  • mozková část - neurocranium – vznik z vaziva a chrupavky
   • vyklenutá část - calva - lebeční klenba
   • lební baze - basis cranii
  • obličejová část - splanchnocranium - nasedá na bazi

Neurocranium

 • týlní kost - os occipitale – v zadní části lebky je 2 týlními hrboly spojena s atlasem +úpony zádových a krčních svalů
  • velký týlní otvor - foramen magnum – navazuje na páteřní kanál, prochází tudy mícha, navazuje na canalis vertebreallis
  • po obou stranách otvoru jsou výběžky (condilli occipitalis)
 • klínová kost - os sphenoidale - vlastní podklad base, má tvar motýla, uprostřed turecké sedlo - sella tureica – místo uložení hypofýzy
  • od těla vybíhají malá a velká křídla (ala minor et major sphenoidale), v těle je uložena vedlejší dutina nosní
 • čichová kost - os ethmoidale - dotváří nosní přepážku a obsahuje drobné dutinky, je zde vedlejší dutina nosní
  • v mozkové části je uložena dírkovaná ploténka - lamina cribrosa - kterou prochází vlákna čichového nervu -> spojuje se v 1 nerv a ten jde teprv do mozku
  • v obličejové části - vnitřní část k. čichové -> labyrint vystlaný smyslovým epitelem ->vnímání čichu
 • spánková kost - os temporale- levá a pravá, skládá se z kosti skalní, bubínkové a čelní
  • součástí je kost skalní - os petrosum – nejtvrdší kost v lidském těle, nemá spongiozu, vypadá jako pyramida a obsahuje dutiny pro čichové a rovnovážné (vestibulární) ústrojí
  • bubínková kost - os tympanicum - podklad zevního zvukovodu, hmatatelná za ušním boltcem, je tam i sval - zdvihač hlavy
 • čelní kost - os frontale – nepárová, po porodu sice 2 části, ale to do 2 let zaniká; podklad čela + horní část očnice, obsahuje dutinu čelní -> vedlejší dutina nosní
 • temenní kost - os parietale – párová, miskovitého tvaru, tvoří vrchol klenby lební
  • vazivové švy - sutury - v místech srůstu švů vznikají měkké otvory - fontanelly (tam se miminkům píchají infuze – mají moc tenké žíly), fontanelly a švy postupem srůstají a zanikají

Švy

 1. šípový - sutura sagittalis – 2 kosti temenní
 2. věncový - sutura coronalis – temeno s kostí čelní
 3. lambdový - sutura lambdoidea – temeno s kostí týlní

www.latinsky.estranky.cz

Splanchnocranium

 • kosterní původ -> chrání mozek a smyslové orgány
 • horní čelist - maxilla - párová kost, tvar podkovy, základ tvrdého patra, uvnitř vedlejší dutina nosní - sinus maxillaris - základem pro horní chrup
  • z těla (corpus maxille) vybíhají výběžky se zuby -> podklad zubů, zubní lůžka se zakládají v prohlubních těla, které jsou základem dásní
 • lícní kost - os zygomaticum – párová; tvoří tvar obličeje – jeho šířku, tvoří také okraj očnice, spolu s výběžky k. spánkových tvoří pravý a levý jařmový oblouk
 • nosní kost - os nasalia – párová; tvoří podklad kořene nosu = nosní hřbet (bambule nosu je jen chrupavka)
  • uvnitř je radliční kost - vomer – nehmatatelná, přepážka - dělí levou a pravou nosní dutinu
 • slzní kost - os lacrimale – párová; v koutku oka, čtvercová, tvoří vnitřní část očnice
 • dolní čelist - mandibula- spojena kloubem s kostí spánkovou,velmi pohyblivá
  • má tělo s výběžky + ve střední části dásňové výběžky -> základ zubů
  • přední část vybíhá v bradový výběžek (protuberantia mentalis) - podklad brady + hrotnatý výběžek pro úpon žvýkacích svalů
  • úhel dolní čelisti : u novorozenců 150°, u dospělých 120°
 • jazylka - os hyoideum – nepárová; tvar malé podkovy, pod dolní čelistí je vazivovým závěsem připojena ke spodině lebeční, na ní zavěšen hrtan, podpírá jazyk

Dutiny v lebce

 1. dutina lební – mozkovna, caven cranii – uložen mozek
 2. dutina nosní – caven nasi - tvoří obličejové kosti, uprostřed; vedlejší a hlavní dutina
 3. dutina oční – je v ní uloženo oko, má tvar pyramidy = očnice - orbita, je velká (oko může při nehodě zapadnout, vejde se tam i násada od čínského pera)

Růst a vývoj lebky

 • lebka roste, více se ale zvětšuje mozkovna než obličejová část
 • obvod dětské hlavičky: 34 cm, 1.rok – 46 cm, 3. rok – 49 cm, 5.rok -50 cm, dospělost – 55 cm (neučit)
 • pohlavní rozdíly patrné až v dospělosti -> kost čelní u žen kolmá, u mužů ubíhá dozadu; muži – hranatá brada, vyklenutá glabella => větší nadočnicové oblouky
 • novorozenci mají hladkou pusu -> dolní čelist není vyvinutá

Patologie

 • degenerující onemocnění, zánětlivé onemocnění (infekce) či onkologické

Artróza

 • degenerativní onemocnění kloubu
 • většinou namožena chrupavka

Zdroje