Historie verzí stránky „Lean, Six Sigma a jejich srovnání. Cyklus DMAIC“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace