Mícha

Mícha (medulla spinalis) je uložena v páteřním kanálu a je organizována segmentálně. Skládá se z 8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních a 6 křížových segmentů. Z každého segmentu vystupují 2 přední a 2 zadní kořeny, složené z nervových vláken. (Pokračováním míchy je Prodloužená mícha)

  • přední kořeny vedou vzruchy směrem od míchy a obsahují motorické axony jdoucí do kosterních svalů a vegetativní vlákna. Po přerušení předních kořenů dochází k částečnému (paresa) nebe úplnému ochrnutí (plegie) Protože každý sval je inervován axony motorických buněk, ne z jednoho,ale nejméně ze tří segmentů, nemá přerušení pouze jednoho kořene příliš velký vliv.(plurisegmentální inervace)[1]
  • zadní kořeny vedou kořeny směrem do míchy a obsahují citlivá senzitivní vlánkna, jdoucí z kůže a signalizující pocity chladu, tepla, dotyku a bolesti, dále vlákna z proprioreceptorů, ze šlach, klubních pouzder a svalových vřetének. Po přerušení zadních kořenů dochází k snížení až vymizení citlivosti. Také zde platí pravidlo plurisegmentální inervace.

Zdroje

  1. T.Radil(1975).Základy neurofyziologie pro studující psychologie.(Vyd.1.,217 s.)Praha: Státní pedagogické nakladatelství.