Historie verzí stránky „Masarykova Akademie Práce“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 21. 5. 2016, 18:48Veronika.Kynclova diskuse příspěvky 11 561 bajtů +11 561 Založena nová stránka s textem „Zájem o studium organizace práce byl natolik veliký, že vedl k iniciování vzniku několika institucí a vědeckých center, která ji účelně studo…“