MediaWiki:Common.js

Verze z 23. 9. 2014, 11:18, kterou vytvořil Jan.Brandejs (diskuse | příspěvky) (překlad)

Poznámka: Po uložení musíte vyprázdnit cache vašeho prohlížeče, jinak změny neuvidíte.

 • Firefox / Safari: Při kliknutí na Aktualizovat držte Shift nebo stiskněte Ctrl-F5 nebo Ctrl-R (na Macu ⌘-R)
 • Google Chrome: Stiskněte Ctrl-Shift-R (na Macu ⌘-Shift-R)
 • Internet Explorer: Při kliknutí na Aktualizovat držte Ctrl nebo stiskněte Ctrl-F5
 • Opera: Jděte do Menu → Nastavení (na Macu Opera → Nastavení) a tam pak Soukromí & bezpečnost → Vymazat údaje o prohlížení → Obrázky a soubory z mezipaměti
/* Zde uvedený JavaScript bude použit pro všechny uživatele při načtení každé stránky. */

function cleanName(user){
var s = user;
s = s.substring(0, s.indexOf(' ('));
return s;
};
var customizeToolbar = function() {
    /* Your code goes here */
 if (jQuery.inArray("teacher",wgUserGroups)!=-1){
  $('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', {
    section: 'advanced',
    group: 'insert',
    tools: {
      buttonId: {
        label: 'Pouze pro učitele',
        type: 'button',
        icon: '/images/b/b6/Button_article_de_qualite.png',
        action: {
          type: 'encapsulate',
          options: {
            pre: "{{Zkontrolováno|{{subst:REVISIONTIMESTAMP",
            peri: "",
            post: " }}|[[User:"+mw.user.getName()+"|"+cleanName(mw.user.getName())+"]] ([[User:"+mw.user.getName()+"|diskuse]])}}"
          }
        }
      }
    }
  });
}
/*Konec*/
};
 
/* Check if view is in edit mode and that the required modules are available. Then, customize the toolbar . . . */
if ( $.inArray( mw.config.get( 'wgAction' ), ['edit', 'submit'] ) !== -1 ) {
    mw.loader.using( 'user.options', function () {
        if ( mw.user.options.get('usebetatoolbar') ) {
            mw.loader.using( 'ext.wikiEditor.toolbar', function () {
                $(document).ready( customizeToolbar );
            } );
        }
    } );
}
// Add the customizations to LiquidThreads' edit toolbar, if available
mw.hook( 'ext.lqt.textareaCreated' ).add( customizeToolbar );

/**
 * Collapsible tables
 *
 * @version 2.0.2 (2014-03-14)
 * @source https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki:Gadget-collapsibleTables.js
 * @author [[User:R. Koot]]
 * @author [[User:Krinkle]]
 * @deprecated Since MediaWiki 1.20: Use class="mw-collapsible" instead which
 * is supported in MediaWiki core.
 */
/*global $, mw */
var autoCollapse = 2;
var collapseCaption = 'Uzavřít';
var expandCaption = 'Otevřít';
 
function collapseTable( tableIndex ) {
	var Button = document.getElementById( 'collapseButton' + tableIndex );
	var Table = document.getElementById( 'collapsibleTable' + tableIndex );
 
	if ( !Table || !Button ) {
		return false;
	}
 
	var Rows = Table.rows;
	var i;
 
	if ( Button.firstChild.data === collapseCaption ) {
		for ( i = 1; i < Rows.length; i++ ) {
			Rows[i].style.display = 'none';
		}
		Button.firstChild.data = expandCaption;
	} else {
		for ( i = 1; i < Rows.length; i++ ) {
			Rows[i].style.display = Rows[0].style.display;
		}
		Button.firstChild.data = collapseCaption;
	}
}
 
function createClickHandler( tableIndex ) {
	return function ( e ) {
		e.preventDefault();
		collapseTable( tableIndex );
	};
}
 
function createCollapseButtons() {
	var tableIndex = 0;
	var NavigationBoxes = {};
	var Tables = document.getElementsByTagName( 'table' );
	var i;
 
	for ( i = 0; i < Tables.length; i++ ) {
		if ( $( Tables[i] ).hasClass( 'collapsible' ) ) {
			/* only add button and increment count if there is a header row to work with */
			var HeaderRow = Tables[i].getElementsByTagName( 'tr' )[0];
			if ( !HeaderRow ) {
				continue;
			}
			var Header = HeaderRow.getElementsByTagName( 'th' )[0];
			if ( !Header ) {
				continue;
			}
 
			NavigationBoxes[tableIndex] = Tables[i];
			Tables[i].setAttribute( 'id', 'collapsibleTable' + tableIndex );
 
			var Button = document.createElement( 'span' );
			var ButtonLink = document.createElement( 'a' );
			var ButtonText = document.createTextNode( collapseCaption );
 			// TODO: Declare styles in [[MediaWiki:Gadget-collapsibleTables.css]]
			// Button.className = 'collapseButton';
			Button.style.styleFloat = 'right';
			Button.style.cssFloat = 'right';
			Button.style.fontWeight = 'normal';
			Button.style.textAlign = 'right';
			Button.style.width = '6em';
 
			ButtonLink.style.color = Header.style.color;
			ButtonLink.setAttribute( 'id', 'collapseButton' + tableIndex );
			ButtonLink.setAttribute( 'href', '#' );
			$( ButtonLink ).on( 'click', createClickHandler( tableIndex ) );
			ButtonLink.appendChild( ButtonText );
 
			Button.appendChild( document.createTextNode( '[' ) );
			Button.appendChild( ButtonLink );
			Button.appendChild( document.createTextNode( ']' ) );
 
			Header.insertBefore( Button, Header.firstChild );
			tableIndex++;
		}
	}
 
	for ( i = 0; i < tableIndex; i++ ) {
		if ( $( NavigationBoxes[i] ).hasClass( 'collapsed' ) ||
			( tableIndex >= autoCollapse && $( NavigationBoxes[i] ).hasClass( 'autocollapse' ) )
		) {
			collapseTable( i );
		}
	}
}
 
mw.hook( 'wikipage.content' ).add( createCollapseButtons );