Metody akustické analýzy

Verze z 6. 9. 2014, 14:20, kterou vytvořil Dita Lazárková (lazarkovadita@gmail.com) (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „* zobrazení zvukové vlny === Kymograf === * první (kyma = vlna) * vzruch dopadá na membránu, rozechvívá hrot a ten píše na papír vlnu * možno…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
 • zobrazení zvukové vlny


Kymograf

 • první (kyma = vlna)
 • vzruch dopadá na membránu, rozechvívá hrot a ten píše na papír vlnu
 • možnost používat orální i nazální část zároveň
 • relativně málo kvalitní, nepřenášely se vysoké frekvence (protože to neumělo kmitat rychle)


Lioretgraf

 • docházelo ke zpožděnému záznamu


Spektrograf

 • první zařízení, které dokázalo zobrazit spektrální zobrazení zvuku
 • dá se nastavit pásmový filtr
 • zápis na otáčející se válec
 • zdroj magnetofonová páska
 • spektrogram je trojrozměrný (opravdu se dělaly i 3D modely)


Extraktory základní frekvence

 • autokorelační algoritmus – vezme se vlna a posouvá se a zkoumá se korelace vlny s její vlastní kopií o něco posunutou (korelace = vzájemná závislost – když jedno stoupá, stoupá i druhé a tak)
 • cílem je najít co největší korelační koeficient – nastává při posunutí o jednu periodu (pravděpodobně) – ten posun = t0 (ta modrá linie v Praatu ve spektrogramu)


Reference

 • Janota, P. - Ptáček, M. (1997): Technika fonetické práce. Praha: Fonetický ústav FF UK.
 • Ladefoged, P. (2003): Phonetic data analysis. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Ball, M. J. - Code, C. (1997): Instrumental clinical phonetics. London: Whurr Publishers.
 • Painter, C. (1979): An introduction to instrumental phonetics. Baltimore: University Park Press.
 • Borden, G. J. - Harris, K. S. (1984): Speech science primer. Baltimore: Williams & Wilkins. (6. kapitola)
 • Scott, S. K. - Wise, R. J. S. (2003): Functional imaging and language: A critical guide to methodology and analysis. Speech Communication, roč. 41, s. 7-21.


Zpět na rozcestník: Metody fonetické práce | Fonetika