Nápověda:Obsah

Anatomie

Základní roviny:

 • mediální – střední
 • sagitální – předozadní
 • k nim kolmá – frontální
 • transverzální – příčná

Směry:

 • směr blíže ke středu těla – mediální
 • směr dál od středu těla – laterální
 • směr k břichu – ventrální (anterior)
 • směr zadní, k páteři – dorzální (posterior)
 • směr k hlavě – kraniální
 • směr dolů – kaudální
 • směr povrchový, zevní – superficialis (externus)
 • směr hluboký – profundis (internus)
 • směr po končetině nahoru k tělu – proximální
 • směr od těla ke konci končetiny - distální
 • pravá strana – dexter
 • levá strana – sinister

Kosti

 • orgán je kost, tvoří SKELET
 • kosterní soustava je pasivním pohybovým aparátem, podpůrná soustava, schránka pro měkké orgány

kosti rozdělujeme na:

 • dlouhé – rozlišujeme 1 diafýzu a 2 epifýzy
 • krátké – rozlišení nemají (obratle)
 • ploché – lopatky, lebka
 • kosti jsou chráněny vazivovým obalem PERIOST - zásobuje kosti minerály -> růst kostí

- vyrůstají z něj kostitvorné buňky (regenerace v případě poškození kosti)

 • v kloubním spojení nad periostem CHRUPAVKA

struktura kostí:

 • hutné (kompaktní) - tvoří diafýzu, povrch krátkých plochých kostí
 • houbovité (spongiózní) – tvoří epifýzy, odolává tlaku, tahu (deformaci kostí)