Nakladatelství v oblasti Lékařství

Verze z 28. 12. 2015, 14:35, kterou vytvořil Ema.Juranova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Nakladatelství zaměřená na obor lékařství: '''Galén''' (http://www.galen.cz/) Páteří publikační činnosti nakladatelství Galén jsou odborn…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Nakladatelství zaměřená na obor lékařství:

Galén (http://www.galen.cz/) Páteří publikační činnosti nakladatelství Galén jsou odborné zdravotnické publikace. Učební texty pro studenty lékařských fakult i zdravotnických škol, monografie, atlasy, slovníky, oborové publikace, sborníky z kongresů, ale i periodika a CD-ROM a DVD Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 17

Maxdorf (http://maxdorf.cz) Nakladatelství zaměřené na literaturu o medicíně, zdraví a nejrůznějších oborech lékařství. Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 27

Raabe (http://www.raabe.cz ) Nakladatelství Raabe vydává literaturu zaměřenou jak na lékařství, tak i odborné publikace a metodické příručky pro pedagogy Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 6

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (http://www.nconzo.cz) Centrum provádí krom jiných služeb i nakladatelskou a vydavatelskou činnost, která se zaměřuje na knihy o zdraví, a knihy pro nelékařské obory. Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 2

Paido (www.paido.cz) Nakladatelství Paido se orientuje především na vydávání odborných monografií, vědeckých sborníků a vysokoškolských učebnic převážně z pedagogické oblasti a z oblasti medicíny a lékařství. Krom jiného vydává i lékařský časopis Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 0

Solen (www.solen.cz) Jedná se o největší nezávislé vydavatelství periodik v medicínské oblasti v ČR. Krom periodik, jsou zařazeny v mezinárodních medicínských databázích jako např. Scopus, Embase či Emcare, vydává Solen i nepereriodické publikace, taktéž z oblasti lékařství a medicíny. Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 3

Triton (http://www.tridistri.cz/) Nakladatelství Triton se vyznačuje svým pestrým zaměřením vydávaných publikací. Kromě literatury lékařské a z odvětví medicíny tu najdeme i sci-fi, pohádky, naučnou a krásnou literaturu nebo psychologii. Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 108

Axonite (www.Axonite.cz) Nakladatelství Axonite se věnuje vydávání zejména odborné lékařské literatury, a to ze všech lékařských oborů. Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 4

Geum (http://www.geum.org/) Nakladatelství GEUM se zaměřuje na vydávání zdravotnické (především lékařské) literatury. Ve vybraných lékařských oborech se snaží o zajištění komplexního informačního servisu zahrnujícího vydávání knih, časopisů, účelových tisků a internetových publikací pro lékaře, edukační a vzdělávací zdravotnické literatury pro laiky a přímý informační servis. Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 3

Facta Medica (http://www.fa-ma.cz/) Vydavatelství Facta Medica, s.r.o., působí na vydavatelské a nakladatelské scéně České republiky od roku 2008. Specializuje se na vydávání především odborné lékařské a zdravotnické literatury. Zatím má koncipovány tři ediční řady: odbornou lékařskou, populárně-naučnou a medicínsko-beletristickou. Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 0