Neparametrické varianty t-testů

Verze z 6. 9. 2014, 20:10, kterou vytvořil Dita Lazárková (lazarkovadita@gmail.com) (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „* použití, kde kvůli malému rozsahu dat nebo jejich povaze panuje nejistota ohledně normality rozdělení nebo kde zkoumaná proměnná není numerick…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
 • použití, kde kvůli malému rozsahu dat nebo jejich povaze panuje nejistota ohledně normality rozdělení nebo kde zkoumaná proměnná není numerická
 • rozdělení nemusí být normální, ale musí být v obou skupinách podobné
 • vychází z pořadí hodnot, ne z jejich absolutních velikostí
 • méně citlivé na extrémy


Mann-Whitneyův U test pro nezávislá měření

 • porovnání dvou skupin případů a odhad pravděpodobnosti, zda obě skupiny pocházejí ze stejného základního souboru
 • U = testové kritérium
 • založeno na porovnávání pořadí ve sloučených skupinách


Wilcoxonův test pro korelované vzorky

 • ještě jednoduší na výpočet než Mann-Whitneyův
 • u M-W i Wil. testu je pro zamítnutí nulové hypotézy potřeba nižší hodnota testového kritéria (× t-testy, chí-kvadrát, F-testy)


Reference

 • Volín, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha.
 • Meloun, M. - Militký, J. (2001): Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia. (vybrané části)
 • Robson, C. (1973): Experiment, design and statistics in psychology. Harmondsworth: Penguin Books Ltd.
 • Urdan, T. C. (2001): Statistics in plain English. London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lamser, V. - Růžička, L. (1970): Základy statistiky pro sociology. Praha: Svoboda.


Zpět na rozcestník: Statistické metody ve fonetickém výzkumu | Fonetika