Neurotické poruchy

Verze z 15. 4. 2014, 15:29, kterou vytvořil Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: '''Úzkostné poruchy''' (v MKN k nalezení pod heslem '''F40 - Fobické úzkostné poruchy''') jsou skupinou poruch vyznačujících se neadekvátní nebo maladaptivní…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Úzkostné poruchy (v MKN k nalezení pod heslem F40 - Fobické úzkostné poruchy) jsou skupinou poruch vyznačujících se neadekvátní nebo maladaptivními úzkostnými stavy. Úzkost - Volně plynoucí, bez jasného označení a předmětu, bez konkrétních situací či objektů, není život ohrožující. Jde o obecnější stav než je strach. Strach - Nebezpečí je rozpoznatelné, a právě na něj je strach zaměřen. Má tedy předmět.

Druhy úzkosti

Úzkost volně plynoucí - chronická, stálá a obecná úzkost. Fobie - úzkost soustředěná na konkrétní situaci nebo objekt. Předmět fobie není nikdy reálně ohrožující, třebaže je tak pociťován. Panika - intenzivní, nečekaně se rozvíjející úzkostný záchvat. Může, ale i nemusí být přítomen spouštěč. Anticipační úzkost - úzkost z představy či myšlenky na určitou situaci. Úzkostné očekávání zaměřené do budoucnosti ("Ten pohovor určitě špatně dopadne").

Projevy

Vegetativní symptomy Tělesné symptomy Psychické symptomy (emoční & kognitivní) Změny v chování
 • Zrychlený tep
 • Pot
 • Zčervenání
 • Průjem
 • Třesavka
 • Hyperventilace
 • Sucho v ústech
 • Nausea (pocity na zvracení)
 • Ztuhnutí ramen, tuhnutí trapézu
 • Ztuhnutí krční oblasti páteře (následují bolesti hlavy a migrény)
 • Ztuhnutí zad, blokování žeber, plotýnek, obecně poruchy pohybu
 • Tuhnutí břišní krajiny, stehen
 • Fyzické vyčerpání
 • Křeče, tiky (svaly v napětí spotřebovávají hořčík, jehož funkcí je svaly po flexi zase uvolnit)
 • Tlak na hrudi, na prsou
 • Knedlík v krku
 • Gastrointestinální potíže (v důsledku špatného či nepravidelného stravování)
 • Zlost a vztek
 • Strach
 • Plačtivost, labilita a emoční senzitivita
 • Zrychlené psychomotorické tempo
 • Změna v koncentraci pozornosti
 • Zvýšená úleková reaktivita (dotyčný se snadno lekne)
 • Změny v krátkodobé paměti
 • Poruchy spánku
 • Poruchy chuti k jídlu
 • Poruchy chuti na sex
 • Vyhýbavé chování nebo projevy agresivity
 • Vytváření záložních plánů, hromadění, neúčinná a zabezpečovací aktivita
 • Větší riziko alkoholismu
 • Větší riziko požívání psychoaktivních látek

Zdroje