Novoegyptština

Novoegyptština je jazyk, který zavedl faraon Achnaton v rámci své reformy. Jde o jazyk, který má mnohem blíže k mluvenému jazyku své doby, v mluvené podobě se tedy vyskytoval už mnohem dříve, než byl kodifikován v písmu. V některých textech tak lze najít prvky, které jsou později pro novoegyptšinu typické, ještě v době, kdy nebyla běžným psaným jazykem, a naopak některé zastaralé konstrukce postupně mizí.

  • Na rozdíl od klasické egyptštiny se jedná o jazyk analytický[1], výrazně tedy používá funkční slova, například členy nebo pomocná slovesa, vyjadřující různé gramatické kategorie.
  • I novoegyptšinu lze rozdělit do na několik různých fází – nejprve se objevují texty, které mají klasickou větnou strukturu i ortografii, ale používají některé novoegyptské výrazy a později typické konstrukce (mezi takové texty patří například Velký hymnus na Atona). O něco později se objevují texty, které mají stále klasickou ortografii, ale již novoegyptskou strukturu vět, naopak s některými klasickými prvky (např. hraniční stély z Amarny). Ke konci 18.dynastie a dále v Nové říši se pak objevuje „klasická“ novoegyptšina[2].

Avšak i v době, kdy se psalo novoegyptštinou, můžeme najít některé texty, které jsou stále psány egyptštinou klasickou, a to především texty určené k náboženským účelům.

Zdroje

Reference

  1. Borghouts, J. 2010 : "Egyptian: an introduction to the writing and language of the Middle Kingdom", Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten
  2. Junge, Firedrich : 2008 "Einführung in die Grammatik des Neuägyptischen", 3. přeprac. vyd. Wiesbaden: Harrassowitz