Novorozenecké stavy

Verze z 23. 11. 2015, 20:05, kterou vytvořil Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky) (Upravit)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Vážné nedostatky
Czech Republic road sign A 22.svg Tato stránka má vážné nedostatky či nevyhovuje základním požadavkům na formu a kvalitu obsahu Wikisofie. Nedojde-li k napravení situace, může být článek smazán. Podrobnosti naleznete na diskusní stránce. Czech Republic road sign A 22.svg


  • základním stavem je spánek (20 hod/denně) – je to třeba respektovat
  • Brazelton vymezil 6 základních behaviorálních stavů, které lze pozorovat u novorozence:
  1. spánek bez očních pohybů (hluboký spánek) - oči jsou zavřené, nepohybují se, dech pravidelný, dítě je pasivní a nereaguje na lehké podněty
  2. spánek s rychlými očními pohyby (REM – spánek, lehký spánek) - pod zavřenými víčky se oči pohybují, nepravidelný dech, grimasy, záškuby, mírná odezva na mírné podněty
  3. ospalost, podřimování, klimbání - přechod mezi spánkem a bdělým stavem (probouzení, usínání), střídavé otevírání a zavírání očí, dítě je vláčné, dech pravidelný
  4. klidné bdění - dítě je bdělé, ale jen leží, otevřené oči, sleduje okolí, drobné pohyby rtů, očí, dech rychlý a nepravidelný, v tomto stavu se údajně dítě nejlépe podmiňuje
  5. neklidné bdění - spojená s dyskonfortem – dítě není se svým stavem spokojeno (hlad ..), pohybová aktivita, rychlé pohyby končetin, nepravidelný dech, oči otevřené
  6. pláč - hladový pláč – rytmický s tendencí zesílit, bláznivý pláč (honey – ang.) – intenzivní vřískot, nepohoda, bolestný pláč – zavýsknutí a pak usedavý pláč, falešný pláč – chybí jen kontakt, chtějí něčeho dosáhnout, ve 3 týdnech a později, 6 – 7 % času novorozenec propláče, reakce matky na pláč – co nejdříve – dítě pak méně pláče, nenaučí se to, lepší interakce s matkou, stav nepohody není tak velký, jiný je pláč zdravých dětí, jiný nedonošených, s Downovým syndromem, s poškozením CNS, rozpláče se, když pláčí jiné děti – sociální chování

Zdroje