Historie verzí stránky „Písemnosti městské správy“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 2. 7. 2018, 01:12Eliska.Vavrova diskuse příspěvky 17 066 bajtů +17 066 Založena nová stránka s textem „== Knihy městské správy == === Knihy pamětní, knihy smíšené ''(Libri memorabilium, Chaos rerum memorabilium)''=== Obsahují přepisy královských …“