Palermská deska

Verze z 4. 4. 2016, 11:56, kterou vytvořil Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky) (Nadpisy)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Fragment Palermské desky uložený v Londýně

Palermská deska je jedním z důležitých pramenů pro poznání chronologie Staré říše, konkrétně 1.-5. dynastie. Dochovala se v sedmi fragmentech, z nichž největší je dnes uložen v muzeu v Palermu (odtud její název), další se nacházejí v Petrieho muzeu v Londýně a v Egyptském muzeu v Káhiře.[1]

Obsah

Dioritová deska obsahuje seznam mytických panovníků následovaný panovníky 1.-5. dynastie až po Neferirkarea. U jednotlivých vládců je uvedeno datum nástupu na trůn a konce jejich vlády a také významné události, které se během jejich panování udály, např. zakládání staveb či válečná tažení. Důležitým údajem je také výška záplav Nilu, na které záviselo vyměřování daní.[2] Text je dělen do horizontálních registrů, události jednotlivých let jsou od sebe odděleny hieroglifickým znakem renpet značící rok.[3]

Rekonstrukce rozmístění dochovaných fragmentů na původní desce

Podle rekonstrukcí původní deska o tloušťce 6,5 cm měřila asi 2,1 x 0,6 m. Kvůli jejímu časovému vymezení se předpokládá, že deska vznikla během Neferirkareovy vlády nebo spíše brzy po ní.

Zdroje

Reference

  1. Verner, M. - Bareš, L. - Vachala, B. 2007: Encyklopedie starověkého Egypta. Praha.
  2. Krejčí, J. 2011: Egypt v době stavitelů pyramid. Praha.
  3. Shaw, I. 2010: Dějiny starověkého Egypta. Praha.