Persona

Verze z 16. 6. 2015, 16:50, kterou vytvořil Husokachna (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''Persona''' je výraz C.G. Junga označující masku, sociální fasádu, jako odpověď na požadavky konvence a tradice.<ref>Hartl…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Persona je výraz C.G. Junga označující masku, sociální fasádu, jako odpověď na požadavky konvence a tradice.[1] Pod pojem persona spadají jak psychické vlastnosti, tak i například oděv, účes či náš obvyklý úsměv.[2] Jung k problematice persony píše:

Identifikace s úřadem a titulem má v sobě něco svůdného, pročež mnozí lidé nejsou ničím jiným, než jejich společností jim uděleným důstojenstvím. Bylo by marné za touto slupkou hledat osobnost, nalezli bychom jen ubohého človíčka. Právě proto jsou úřady – a všechno to, co je také takovou vnější slupkou – tak svůdné.[3]

Zdroje

  1. Hartl Pavel, & Hartlová Helena. (2010). Velký psychologický slovník. (Vyd. 4., V Portálu 1., 797 s.) Praha: Portál.
  2. B M., Jacobi Jolan, Bash K. W., & Jung C. G.HG. The Psychology of Jung; An Introduction with Illustrations. The American Journal of Psychology, vol. 58(issue 4), undefined. DOI: 10.4324/9780203945575.
  3. Jung Carl Gustav. (1997). Archetypy a nevědomí. (Vyd. 1., 437 s.) Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Doporučená literatura

Jung Carl Gustav. (1993). Analytická psychologie: její teorie a praxe. (Vyd. 2., 205 s.) Praha: Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky.

Související články

Carl Gustav Jung , Analytická psychologie

Klíčová slova

Jung, Analytická psychologie, psychologie, individuace, nevědomí, vědomí