Pojednejte o vývoji nejvýznamnějších mezinárodních bibliografických zdrojů oboru informační a knihovní vědy a porovnejte jejich obsahy (též na základě klasifikačních schémat)

Verze z 9. 8. 2016, 16:23, kterou vytvořil Michal.Bily (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LISA - Library and Information Science Abtracts

 • Patří k nejvýznamnějším bibliografickým zdrojům oboru knihovní a informační vědy.
 • Excerpuje cca 440 seriálů
 • Databáze zahrnuje v současnosti (k prosinci 2012) přibližně 363 575 záznamů článků.
 • Od počátku roku 2011 zajištěno vyhledávání rešeršním systémem FAST společnosti proquest.
 • Retrospektiva do roku 1969.
 • Vlastní tezaurus funkční v online databázi.

Vývoj

 • Více než 40letý vývoj (60letý po započtení bezprostředního předchůdce).
 • Předchůdcem byl referátový časopis Library science abstracts (orientace na praxi a teorii knihovnictví).
 • Britská Knihovnická asociace zahájila vydávání referátového časopisu s novým názvem (a také s pozměněným obsahem) v roce 1969. Časopis byl více než 20 let v péči bývalé britské Knihovnické asociace.
 • Se službou zpřístupňování kopií dokumentů pomáhalo významně oddělení Služby pro informační vědy Britské knihovny.
 • Od roku 1976 se LISA začala zpracovávat na počítači.
 • V roce 1987 bylo zahájeno vydávání databáze LISA na CD-ROM (Společnost silverplatter, až do roku 1990).
 • Databázi LISA v režimu online zpřístupňovalo po dlouhá léta především centrum DIALOG. Online zpřístupňování bylo ukončeno v roce 2002.
 • Bývalá britská Knihovnická asociace byla producentem referátového časopisu a zároveň databáze LISA až do roku 1990. Od roku 1991 byla databáze LISA i tištěná verze produkována společností Bowker-Saur.
 • Vydavatel Bowker-Saur prodal bázi LISA na počátku nového století. Jejím novým majitelem, producentem a zároveň zpřístupňovatelem se stala americká společnost Cambridge Scientific Abstracts.
 • V roce 2011 začala být databáze LISA zpřístupňována novou společností. Jejím novým majitelem, producentem a zároveň zpřístupňovatelem se stala významná americká společnost proquest LLC.

LISTA – Library, Information Science & Technology Abstracts

 • Excerpuje zhruba 560 významných periodik.
 • Retrospektiva do 60. let.
 • Přes milion záznamů.
 • Původně tezaurus ASIST (2. Vyd. 1998), nyní tezaurus Ebscohost funkční v online databázi (2008-)

LISTA vývoj

 • Vznikla v roce 2005 jako nový produkt společnosti EBSCO, zpřístupněna v roce 2006.
 • Nevznikla jako zcela nový produkt, ale na základě její předchůdkyně – databáze Information science and technology abstracts (ISTA).
 • ISTA je významný bibliografický zdroj oboru informační vědy. Její současná podoba (2008) je výsledkem již čtyřicetiletého vývoje. Počátky jsou spojeny s vydáváním původního referátového časopisu Documentation abs-tracts, který v roce 1966 začal vydávat Americký dokumentační institut.
 • Časopis byl od 3. Čísla 1968 vydáván pod novým názvem Documentation abstracts and information science abstracts. Pod tímto názvem vycházel časopis pouze do konce roku 1968. Od roku 1969 vycházel pod dalším novým názvem Information science abstracts.
 • Silverplatter zpřístupňovala databázi ISA na CD-ROM od roku 1995 až do roku 2002.
 • 1. Června 1998 byla prodána významné americké vydavatelské společnosti Information Today, Inc.
 • Po roce 2000 začaly být excerpovány také významné volně dostupné elektronické časopisy z oboru.
 • V rámci věcného zpracování začaly být záznamy od roku 2002 opatřovány deskriptory.
 • Databáze ISA byla v roce 2003 přejmenována na Information science and technology abstracts.
 • V roce 2003 odkoupila společnost EBSCO databázi od společnosti Information Today.
 • Tištěná verze referátového časopisu vyšla naposledy ještě v roce 2004.
 • Společnost EBSCO nabídla světovým uživatelům v roce 2006 novou bázi s názvem Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA) – bez úplných textů v rámci testovacího provozu zdarma.

Klasifikační schémata a Taxonomie

LISA LISTA

1.0 LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE
3.0 LIBRARIES AND RESOURCE CENTRES
4.0 LIBRARY USE AND USERS
7.0 LIBRARY BUILDINGS
8.0 LIBRARY TECHNOLOGY
10.0 INFORMATION COMMUNICATION
13.0 COMPUTERIZED INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL
14.0 COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
15.0 READING
18.0 RECORDS MANAGEMENT

1 INFORMATION SCIENCE RESEARCH
2 KNOWLEDGE ORGANIZATION
3 THE INFORMATION PROFESSION
4 SOCIETAL ISSUES
5 THE INFORMATION INDUSTRY
6 PUBLISHING AND DISTRIBUTION
7 INFORMATION TECHNOLOGIES
8 ELECTRONIC INFORMATION SYSTEMS AND SERVICES
9 SUBJECT-SPECIFIC SOURCES AND APPLICATIONS
10 LIBRARIES AND LIBRARY SERVICES
11 GOVERNMENT AND LEGAL INFORMATION AND ISSUES

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova

LISA, LISTA, bibliografické zdroje, informační a knihovní vědy