Historie verzí stránky „Popište, co je věda a výzkum, uveďte druhy výzkumu, rozeberte vědeckou komunikaci, její vlastnosti a vzory“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 26. 2. 2016, 12:36Denis.Skopan diskuse příspěvky 4 420 bajtů +4 420 Založena nová stránka s textem „=== Věda === Pojem '''věda''' je chápán zpravidla v trojím smyslu: 1) Věda je specifická, vysoce kvalifikovaná lidská činnost směřující k z…“