Historie verzí stránky „Popište architekturu sítě Internet. Popište, jaké zdroje na této síti jsou a jak jsou adresovány.“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace