Zobrazení zdroje stránky Popište detailně strukturu tezauru. Podejte přehled vztahů, jež lze definovat mezi termíny tezauru

Popište detailně strukturu tezauru. Podejte přehled vztahů, jež lze definovat mezi termíny tezauru

Z následujícího důvodu nemáte oprávnění upravit tuto stránku:

Požadovanou činnost smějí provádět jen uživatelé ve skupině Uživatelé.


Můžete si prohlédnout a zkopírovat zdrojový kód této stránky.

Návrat na stránku „Popište detailně strukturu tezauru. Podejte přehled vztahů, jež lze definovat mezi termíny tezauru“.