Historie verzí stránky „Popište detailně strukturu tezauru. Podejte přehled vztahů, jež lze definovat mezi termíny tezauru“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace