Popište pojem úsudku a popište, jakým způsobem rozpoznáte, zda je úsudek správný: Porovnání verzí

m
m
Řádek 8: Řádek 8:
 
* '''Deduktivní úsudky''', směřující od obecného ke zvláštnímu.
 
* '''Deduktivní úsudky''', směřující od obecného ke zvláštnímu.
  
* Paradox lháře: „Lžu“  Pokud v tomto okamžiku lže, pak není pravda, co říká, tedy nelže. Jestliže v tomto okamžiku nelže, pak je pravda, co říká, tzn., že lže, takže by v obou případech musel lhát a nelhat současně, což zřejmě není možné.
+
* '''Paradox lháře''': „Lžu“  Pokud v tomto okamžiku lže, pak není pravda, co říká, tedy nelže. Jestliže v tomto okamžiku nelže, pak je pravda, co říká, tzn., že lže, takže by v obou případech musel lhát a nelhat současně, což zřejmě není možné.
 +
 
 +
==Příklad==
 +
 
 +
 
 +
[[File:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Tabulka1.png|thumb|center|650px]]
  
 
==Zdroje==
 
==Zdroje==

Verze z 11. 7. 2016, 08:31

Úsudek je spojení několika soudů (předpokladů, premis) v jeden nový závěr (konkluzi). Závěr nepřináší žádnou novou informaci, která není obsažena v premisách, pouze ji vyjadřuje přesněji (deduktivní přístup). U úsudku rozlišujeme, jestli závěr logicky plyne z premis a zda je pravdivý. Úsudek spočívá ve vyvození soudu z jiných soudů. Úsudek = soud = oznamovací věta přičítající vlastnosti předmětům.

Ve výrokové logice ověříme platnosti logického úsudku pomocí pravdivostní tabulky, ve které zjistíme pravdivostní hodnoty všech výrokových formulí. V případě, že pro daný úsudek má pravdivostní hodnotu 1, je správný. Správnost úsudku spočívá ve formální správnosti.

Druhy úsudku:

  • Induktivní úsudky, které směřují od zvláštních případů k obecné poučce.
  • Deduktivní úsudky, směřující od obecného ke zvláštnímu.
  • Paradox lháře: „Lžu“ Pokud v tomto okamžiku lže, pak není pravda, co říká, tedy nelže. Jestliže v tomto okamžiku nelže, pak je pravda, co říká, tzn., že lže, takže by v obou případech musel lhát a nelhat současně, což zřejmě není možné.

Příklad

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova