Porovnávání četností

Verze z 6. 9. 2014, 19:52, kterou vytvořil Dita Lazárková (lazarkovadita@gmail.com) (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „== Test chí-kvadrát == * = χ<sup>2</sup> * neparametrický test * používá se pro testování rozdílů mezi četnostmi výskytu v určitých kategor…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Test chí-kvadrát

 • = χ2
 • neparametrický test
 • používá se pro testování rozdílů mezi četnostmi výskytu v určitých kategoriích
 • pro nominální a řadové proměnné
 • rozdíl mezi očekávanými a pozorovanými četnostmi výskytu
 • podle způsobu určení očekávaných četností:

Test dobré shody

 • porovnávání pozorovaných četností a četností apriorně určených (rovnoměrně rozdělených nebo určených na základě informací mimo experiment)
 • jedna nominální nebo řadová proměnná
 • sledují se četnosti u hodnot, kterých proměnná nabývá


Test nezávislosti

 • očekávané četnosti vyplývají z celého vzorku a aplikují se na jednotlivé podskupiny
 • potřebujeme aspoň dvě proměnné
 • vzorek patří teoreticky do dvou skupin, sledujeme četnosti v každé z nich a porovnáváme


Výpočet hodnoty χ2 a další matematické aspekty testu

 • nesmí se počítat s procenty, musí zůstat původní četnosti vzorku
 • kontingenční tabulka – slouží k výpočtu očekávaných četností
- popisuje situaci spojením dvou hledisek – proměnných
- příklad jednoduché kontingenčí tabulky:
pracující nezaměstnaný
muži 6 4
ženy 5 5


Post-hoc testy

 • rozkládání jedné nulové hypotézy na více dílčích
 • např. rozdělíme kontingenční tabulku 4×2 na 2×2 a 2×2 pole
 • tabulka 2×2 = jeden stupeň volnosti
 • pravděpodobně slouží k tomu, aby se ve složitější tabulce porovnaly každé dvě proměnné navzájem


Yatesova korekce

 • způsob, jak se vyhnout riziku chyby 1. řádu


Reference

 • Volín, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha.
 • Meloun, M. - Militký, J. (2001): Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia. (vybrané části)
 • Robson, C. (1973): Experiment, design and statistics in psychology. Harmondsworth: Penguin Books Ltd.
 • Urdan, T. C. (2001): Statistics in plain English. London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lamser, V. - Růžička, L. (1970): Základy statistiky pro sociology. Praha: Svoboda.


Zpět na rozcestník: Statistické metody ve fonetickém výzkumu | Fonetika