Portál:Historické vědy: Porovnání verzí

m (nové rozvržení portálu)
m (oprava odkazu, oprava nadpisu)
Řádek 20: Řádek 20:
 
<!--Velikosti-->
 
<!--Velikosti-->
 
|velikost_textu=
 
|velikost_textu=
|velikost_nadpisu=
+
|velikost_nadpisu=80%
 
<!--Texty-->
 
<!--Texty-->
|nadpis=Sámo, Mojmírovci a první Přemyslovci (ca. 500-922)
+
|nadpis=Nejstarší dějiny, Mojmírovci a první Přemyslovci (ca. 500-922)
|text=České země ca. 500-922
+
|text=Č500-922
 
}}
 
}}
 
{{Položka portálu
 
{{Položka portálu

Verze z 21. 1. 2015, 22:35

Historické vědy


České dějiny

otevřít editovat

Období českého knížectví (922-1197)

otevřít editovat

Poslední Přemyslovci (1197-1306)

otevřít editovat

Éra Lucemburků (1306-1437)

otevřít editovat

Doba 15. století a vláda Jagellonců (1437-1526)

otevřít editovat

Předbělohorské období (1526-1618)

otevřít editovat

České země v době rekatolizace a baroka (1618-1740)

otevřít editovat

Osvícenství (1740-1792)

otevřít editovat

Reakce a revoluce (1792-1848)

otevřít editovat

Vláda Františka Josefa I. a první světová válka (1848-1918)

otevřít editovat

První republika (1918-1938)

otevřít editovat

Druhá republika a protektorát (1939-1945)

otevřít editovat

Komunistický režim (1945/8-1991)

otevřít editovat

Soudobé dějiny (od 1989 po současnot)

Obecné dějiny

otevřít editovat

Stěhování národů a raný středověk (ca. 400-1000)

otevřít editovat

Vrcholný středověk (1000-1350)

otevřít editovat

Pozdní středověk (1350-1500)

otevřít editovat

Od počátku novověku po třicetiletou válku (1500-1618)

otevřít editovat

Éra baroka a absolutismu (1618-1700)

otevřít editovat

Osvícenství (1700-1789)

otevřít editovat

Od Velké franouzské revoluce po revoluční rok 1848 (1789-1848)

otevřít editovat

Nacionalismus a koncert velmocí (1848-1914)

otevřít editovat

První světová válka (1914-1918)

otevřít editovat

Meziválečné období (1918-1938)

otevřít editovat

Druhá světová válka (1939-1945)

otevřít editovat

Studená válka (1945-1991)

otevřít editovat

Soudobé dějiny (od 1991 po současnost)