Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí

m (oprava odkazu na projekty)
Řádek 1: Řádek 1:
'''→ [[Uživatel:Jan Brandejs (jbrande@seznam.cz)/pískoviště|Projekty]]'''
+
'''→ [[Portál:Projekty|Projekty]]'''
  
 
# Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací
 
# Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací

Verze z 2. 2. 2014, 17:18

Projekty

 1. Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací
  1. Knihovnictví a informační věda jako oblast
  2. Informační teorie a teorie knihovnictví
  3. Vztah knihovnictví a informační vědy s dalšími obory
 2. Information use and sociology of information.
  1. Použití a vliv informací
  2. Bibliometrické metody
  3. Informace a společnost
  4. Informační společnost
  5. Informační ekonomika
  6. informační politika
  7. rozšiřování informací
  8. Analýza informačních potřeb, analýza informačních požadavků
  9. Uživatelská rozhraní a použitelnost
 3. Uživatelé, gramostnost a čtení
  1. Uživatelské studie
  2. Kategorie uživatelů: děti, mladiství, sociální skupiny
  3. příprava uživatelů , podpora , aktivity , vzdělávání
  4. Gramotnost
  5. čtení a vyprávění příběhů
 4. Knihovny jako fyzické sbírky
  1. světové knihovny
  2. národní knihovny
  3. veřejné knihovny
  4. akademické knihovny
  5. školní knihovny
  6. knihovny státní správy
  7. soukromé knihovny
  8. odborné knihovny
  9. vědecké knihovny
  10. technické knihovny
  11. lékařské knihovny
  12. archivy
  13. muzea
 5. vydavatelství /nakladatelství a legislativní otázky
  1. hromadné sdělovací prostředky
  2. tisk, elektronické publikování, vysílání
  3. knižní prodej
  4. Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft
  5. Intelektuální svoboda
  6. cenzura
 6. management
  1. spolupráce
  2. marketing
  3. finance
  4. public relations
  5. personální management
  6. financování
  7. místní státní správ
  8. reorganizace
  9. nečleněné autority
 7. průmysl, povolání, vzdělání
  1. informační průmysl
  2. softwarový průmysl
  3. počítačový a telekomunikační průmysl
  4. organizace
  5. zaměstanci
  6. biografie
  7. hlediska vzdělávacího plánu
  8. vzdělání
  9. školení
 8. Informační zdroje, podpora, kanály
  1. časopisy, noviny
  2. šedá literatura
  3. archivní materiály
  4. vzácné knihy a rukopisy
  5. tištěné zdroje
  6. mikrofiše
  7. netištěné zdroje
  8. audiovizuální zdroje, multimediální zdroje
  9. elektronické média
  10. cd-rom
  11. online zdroje
  12. databáze a databázové sítě
  13. opac
  14. elektronické časopisy
  15. elektronické knihy
  16. elektronické zdroje
  17. webové stránky
  18. portály
  19. repozitáře
 9. Zpracování informací a informační servis
  1. katalogizace, bibliografická kontrola
  2. obsahová analýza
  3. jazkykový rejstřík, systémový rejsřík, rejstřík postupů
  4. reprezentace znalostí
  5. datové a a metadatové struktury
  6. přenos informací, protokoly, formáty, techniky
  7. prezentace informací: hypertext, hypermedi
  8. filtrování
  9. referenční práce
  10. návrh, vývoj, implementace a údržba
 10. Technický servis v knihovnách, archívech a muzeích
  1. akvizice
  2. výběry
  3. revize
  4. evidence
  5. ochrana papíru
  6. digitalizace
  7. ochrana digitálních dokumentů
  8. výpůjčky
  9. dodávání dokumentů
  10. meziknihovní výpůjční služby
  11. výstavba knihoven
  12. Centrum informačních zdrojů
  13. knihovny, archivy a muzejní budovy
  14. nábytek
 11. vozidla
  1. architektura
  2. plánování, design, stěhování
  3. bezpečnost, ochrana
  4. Plánování pro případ katastrof a pohrom
 12. informační technologie, knihovnické technologie
  1. telekomunikace
  2. počítačová síť - internet, včetně www
  3. počítače
  4. scanery
  5. digitální fotoaparáty
  6. kopírovací stroje
  7. počítačová a síťová bezpečnost
  8. ověřování a přístup
  9. software
  10. softwarové metodologie a inženýrské postupy
  11. automatizované zpracování jazyka
  12. automatické vyhledávání textu
  13. systém pro řízení databází
  14. Objektově orientované systémy databází
  15. Inteligentí prostředky, inteligentní agenti
  16. knihovnické automatizované systémy, knihovnické software
  17. opac, veřejně přístupné katalogy
  18. vyhledávače, vyhledávací nástroje