Použitelnost a přístupnost webu

Verze z 2. 7. 2016, 10:22, kterou vytvořil Nikola.Tauchenova (diskuse | příspěvky) (→‎Zdroje)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Použitelnost webu

Použitelnost je vlastnost každého předmětu, který je určen k používání. Popisuje, jak dobře lze daný předmět/systém používat, jak je přehledný a srozumitelný.

Použitelnost (usability) zkoumá tyto otázky:

 • Jak snadno se naučí uživatel systém ovládat?
 • Jak efektivně uživatel se systémem pracuje?
 • Kolik udělá uživatel při používání systému chyb?
 • Dokáže nakonec splnit svůj cíl?
 • Je pro uživatele používání systému příjemné?

Na základě různých výzkumů a testování vznikla tzv. pravidla použitelnosti webových stránek (usability rules).
Pět hlavních pravidel: [1]

 1. Úvodní stránka by měla uživatele informovat o účelu webu a ukázat, co může v systému najít.
 2. Každá jednotlivá stránka webu by měla obsahovat přístupný odkaz na úvodní stránku a na hlavní stránku sekce, ve které se uživatel nachází.
 3. Umístění a vzhled základních prvků systému (logo, vyhledávání, navigace) by mělo být konzistentní na všech stránkách systému.
 4. Na každé stránce by mělo být uživateli zřejmé, kde se v rámci systému právě nachází.
 5. Struktura stránek by měla být vizuálně rozdělena do logických bloků.

Testování použitelnosti [2]

 • uživatelské testování: eye-tracking, ověřování prototypů pomocí sledování testovací skupiny
 • expertní posouzení na základě zkušeností, kontrola standardů a typických chyb

Přístupnost webu

Přístupnost znamená bezbariérovost. Zaměřuje se na znevýhodněné uživatele, kteří nemohou použít webovou stránku běžným způsobem. Mohou mít zrakové, sluchové nebo pohybové problémy.
Přístupnost (accessibility) představuje takový stav systému, kde žádný prvek nebrání uživatelům v použití/práci (navigace, kontrast, blind friendly web, podpora hlasového čtení, podpora uživatelů s HW/SW omezením).
Přístupný web je snadno použitelný/využitelný všemi uživateli na internetu, a to nezávisle na jejich schopnostech, zkušenostech, znevýhodněních a zobrazovacích zařízeních.[3]

Odkazy

Reference

 1. JAŠPROVÁ, Alena. Použitelnost a přístupnost webových portálů. Praha, 2008. 71 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Souček, Ph. D.
 2. JEŽKOVÁ, Barbora. Testování použitelnosti webových stránek vybraných měst a obcí. Brno, 2009. 75 s. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví. Vedoucí bakalářské diplomové práce Mgr. Tereza Venerová.
 3. PIETRULA, Aleš. Přístupnost webových stránek státní správy. Praha, 2010. 91 s., 3 s. příl. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Souček, Ph.D.