Historie verzí stránky „Profilování knihovního fondu“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 14. 6. 2016, 11:43Stocklova diskuse příspěvky 1 028 bajtů +1 028 Založena nová stránka s textem „Profilování je trvalou funkcí akvizice a jeho úkolem je zajištění a stanovení optimální struktury a obsahu fondu. Nejprve si určíme profil kni…“