Profilování knihovního fondu

Profilování je trvalou funkcí akvizice a jeho úkolem je zajištění a stanovení optimální struktury a obsahu fondu. Nejprve si určíme profil knihovny podle následujících metodických hledisek:

Tématický profil – struktura se vyjadřuje ve formě klasifikačního schématu, která se používá v knihovně (MDT, deskriptory atd.)

Druhy dokumentů – stanoví se struktura fondu podle druhů dokumentů (knihy, časopisy, vysokoškolské práce, patenty, normy…)

Provenience dokumentů – stát, kde dokument vznikl. Shromažďujeme publikace ze země, která je podle expertů významná

Institucionální hledisko – ve fondu nesmí chybět dokumenty špičkového pracoviště oboru

Autorské hledisko – se stanoví bibliometrickými metodami. Do fondu přednostně zařadíme publikace vynikajících odborníků

Životnost informací – v každém oboru zastarávají publikace jinou rychlostí. Zastaralé dokumenty nezískáváme, spíše vyřazujeme.