Projekce (psychologie)

Verze z 18. 6. 2016, 16:22, kterou vytvořil Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Projekce je psychologický termín, který lze chápat dvěma způsoby: tradičním psychoanalytickým a novějším, obecnějším.[1]

Psychoanalytický význam

Původní význam termínu projekce přinesl do psychologii Sigmund Freud v roce 1894. Šlo o mechanismus obrany proti úzkosti, který umožňuje připsat vlastní (často nevhodné či odmítané) snahy, přání a pocity jiným osobám a okolí.[1]

Nepsychoanalytický význam

"Proces, v němž vyšetřovaná osoba promítá obsahy svých duševních procesů navenek mimo sebe, připisuje je jiným nebo je spatřuje v jiných lidech, zvířatech, rostlinách, předmětech či dějích" (s. 217)[1]

Na předpokladu projekce jako externalizace chování stojí projektivní psychodiagnostické metody, kde konkrétní technika slouží jen jako katalyzátor.[1]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Svoboda, M. (Ed.), Humpolíček, P., Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál.

Použitá literatura

  • Svoboda, M. (Ed.), Humpolíček, P., Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál.