Historie verzí stránky „Regrese“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 1. 2. 2015, 11:27Lenka.Hrebejkova diskuse příspěvky 5 150 bajtů +5 150 Založena nová stránka s textem „'''Regrese''' je jedním z nevědomých '''obranných mechanizmů'''. Je to únik na vývojově nižší úroveň chování, obvykle vyjadřuje odmítnutí…“