Richard Stallman

Verze z 30. 1. 2016, 17:30, kterou vytvořil Martina.Janouskova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Na tomto hesle se pracuje '''Richard Matthew Stallman''' (*16. 3. 1953, New York), někdy také známý pouze pod iniciálami rms, je…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Na tomto hesle se pracuje

Richard Matthew Stallman (*16. 3. 1953, New York), někdy také známý pouze pod iniciálami rms, je americký počítačový programátor. Celý život se aktivně zapojuje do boje za free software (svobodný software).

Život

Richard Stallman