Scanery

Scannery (česky skenery) jsou vstupní zařízení počítače umožňující převod 2D či 3D předlohy do elektronické (digitální) podoby za účelem dalšího zpracování v počítači. Rozlišovací schopnost skenerů se udává v bodech na palec (dpi).

Typy skenerů

Stolní skener

Stolní (flatbed)

Nejrozšířenější typ skeneru, většinou v kombinaci s tiskárnou/kopírkou (multifunkční zařízení).

Na sklo skeneru se umístí předloha, zavře se víko (omezení okolního "rušivého" světla) a snímací rameno nejprve skenovanou předlohu osvítí, světlá místa odráží více světla, tmavá jej pohltí a přes soustavu zrcadel se tato informace dostane do CCD snímače. Stolní skenery jsou vyráběny nejčastěji pro snímanou předlohu velikosti A4.

Filmový skener

Filmový

Určený výhradně na snímání filmových políček.

Předloha (políčko filmu) je vložena do skeneru, kde je prosvícena a kvalitním snímačem srovnatelným s profesionálním digitálním fotoaparátem snímána.

Bubnový (drum)

Bubnový skener

Nejkvalitnější snímací zařízení, jeho nevýhodou je velikost a cena.

Na buben skeneru se po obvodu připne předloha a postupným snímáním se vytváří celkový obraz. Postupným snímáním je myšleno, že snímací hlava sejme vždy sloupec předlohy, snímací hlava se přesune a sejme další část. Jednotlivé sloupce se poté spojí v celek. Skener je vhodný pro velkoformátové skenování například uměleckých děl.

Ruční skenery (hand-held skenery)

  • Tužkový skener

Lehký kompaktní skener, používán na skenování textů z předloh. Vyšší verze jsou opatřeny překladačem, či editačním panelem. Skenovací ústrojí je uloženo v hlavici, kterou se jako tužkou přejíždí po textu a ten se nahrává do samotného skeneru nebo připojením rovnou do počítače.

Ruční skener
  • Ruční skener

Kompaktní zařízení, které umožňuje jednoduše skenovat stránky textu. Skenerem se přejíždí jedním směrem předloha a ta se ukládá do vnitřní paměti, paměťového zařízení (např. SD karta), nebo se přenáší bezdrátovou technologií rovnou do počítače. Nevýhodou je zhoršená kvalita při příliš rychlém skenování, či třesu ruky.

  • Pistolový skener
Pistolový skener

Typ snímače čárových kódů, funguje na principu čtení čar a mezer EAN kódů. Na ty nasvítí paprskem světla a ten odražený následně převede do digitální formy. V počítači je následně přiřazen k produktu.

3D skener

Se stacionárními typy těchto skenerů se můžeme setkat například v obchodech.

3D

Speciální skenery, které jsou používány pro převedení 3D objektů do digitální formy. Zařízení pracuje na principu laserového snímání plochy.

Odkazy

Reference

PECINOVSKÝ, Josef. Skenery a jak skenovat. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. 128 s. ISBN 978-80-251-2492-5.

POTÁČEK, Jiří. Skener. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-12-24]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/func=direct&doc_number=000000061&local_base=KTD.

Scanner. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation, 2001-. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/scanner

Scanner (Skener). SPŠS Kladno [online]. [cit. 2014-12-24]. Dostupné z: https://www.spskladno.cz/stahuj.php?id=2924

Zdroje obrázků

Klíčová slova

skenování, skener, čárový kód, scanner