Sešsešet

Verze z 22. 2. 2015, 17:08, kterou vytvořil Diana.Mickova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Sešsešet byla matkou faraona Tetiho. Jediný známý titul této ženy je "královská matka", jelikož Teti zřejmě nebyl následník trůnu, ale jeho původ je nejasný. Královská matka Sešsešet je zmíněna v Mehuově hrobce v Sakkáře, není ovšem prokázáno, že se jedná o jednu a tutéž osobu. [1]

Bloky z některé její stavby, zmiňující její jméno a titul, byly použity na stavbu Tetiho pyramidového komplexu. Existují teorie, že bloky byly záměrně poškozeny, ovšem mohlo se jednat také o skutečnosti, že kult Sešsešet probíhal přímo v Tetiho komplexu. [2]

Reference

  1. Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.
  2. Verner, M. 2008: Pyramidy. Praha.

Literatura

Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.

Roth, Silke 2001. Die Königsmutter des Alten Ägypten von der Frühzeit bis zum Ende der 12. Dynastie. Ägypten und Altes Testament 46. Wiesbaden: Harrassowitz.

Stadelmann, Rainer 1994. König Teti und der Beginn der 6. Dynastie. In Berger, Catherine, Gisèle Clerc, and Nicolas Grimal (eds), Hommages à Jean Leclant 1, 327-335. Le Caire: Institut français d’archéologie orientale.

Stasser, Thierry 2013. La mère royale Seshseshet et les débuts de la VIe dynastie. Connaissance de l'Égypte ancienne 14. Bruxelles: Éditions Safran.

Verner, M. 2008: Pyramidy. Praha.