Stanley Milgram


Život

Stanley Milgram (1933-1984) se narodil v New Yorku do židovské rodiny. Milgramovi příbuzní byli přímo zasaženi holokaustem, což výrazně inspirovalo a ovlivnilo jeho budoucí práci.

V roce 1954 obdržel bakalářský titul z politologie na Queens College. Roku 1961 si vzal svoji ženu Alexandru, se kterou měl dvě děti. Ve stejném čase také získal PhD ze sociální psychologie na Harvardově univerzitě.

Milgrama nejvíce ovlivnil profesor Solomon Asch a Gordon Allport.

Po ukončení studia se Milgram živil jako profesor na Yaleově a Harvardově univerzitě.

Kvůli kontroverzím ohledně jeho experimentů, byl nakonec nucen přejít na City University v New Yorku kde učil až do své smrti.

Milgram umírá roku 1984 na infarkt.

Dílo

Komformita

Experiment známý jako "Milgramův experiment" je považován za vrchol Milgramovy práce.

Tento pokus měl za účel zjistit, jak daleko jsou lidé schopni dojít ve své poslušnosti k autoritě.

Small-world experiment