Svalová soustava: Porovnání verzí

Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
Řádek 1: Řádek 1:
{{Nedostatečné reference}}
+
* sval - '''musculus''' - základní jednotka těla
 +
* zhruba 600 svalů v těle, tvoří 40 % celkové hmotnosti
 +
* tělo svalu (svalové bříško) je tvořeno sv. vlákny, které jsou ve sv. obalu - '''endomizium''', více vláken jen pak v '''perimiziu''', celá sv. vlákna jsou v '''epimiziu'''
 +
* vazivová blána je u konce silnější (tím jak se jednotlivé vaz. vlákna střetávají) -> tvoří '''fascii''' - vazivový úchyt, který se připojuje k drsnatinám a ke kostem -> tvoří šlachu
 +
* některé svaly mají jen 1 obal, jiné více
 +
* cévní zásobení - do každého svalu vstupuje céva kolmo (do sv. bříška), kde se začne rozvětvovat -> vytvoří se kapilární síť
 +
* průsvit vlásečnice je větší než 1 velké cévy -> výživa, kyslík, energie
 +
* vény, které odcházejí, odvádí spodiny metabolismu
 +
* v klidu je průtok menší než v pohybu (cca 5 %)
  
* V lidském těle je celkem 600 svalů.
+
=== Funkční dělení svalů ===
* Ty tvoří 40% celkové hmotnosti.
+
* pomalé - posturální, statická práce, méně výkonné -> méně unavitelné
* '''Fascie''' = blanitý obal svalu, na konci vytváří šlachu, ta připojuje sval ke kosti.
+
* rychlé - aktivní, krátkodobý výkon, zajišťují pohyb
* Krevní zásobování – cévka vstupuje do svalu kolmo, tam se rozvětvuje a zásobuje jednotlivá svalová vlákna. V klidu 5% zásobení krví.
+
* hlavní - mají největší odpovědnost
* sval = '''musculus''' (m.)
+
* vedlejší - pomocné
'''Rozdělení svalů''':
+
* fixační - fixují pohyb -> když fungují nesprávně -> bolest (aby hlavní a pomocné svaly mohly vykonat správný pohyb)
# '''hladké''' – útroby
+
* neutralizační - je jich méně; pomocné -> ruší nežádoucí změny a umožňují správný výkon pohybu
# '''příčně pruhované''' (kosti, pohyb)
+
* sinergisté - sval, který se účastní stejného pohybu jako agonista
# '''srdeční'''
+
* antagonisté - působí opačným pohybem jako agonista
'''Inervace:'''
+
* agonisté - zajišťují pohyb určitým směrem (hlavní vykonavatel pohybu)
* '''motorická''' = hybná – z páteřní míchy, řízeno z mozku, tzv. motorické ploténky (zde nerv vstupuje do kontaktu se svalem) – díky [[Biochemie#Acetylcholin|acetylcholinu]]
+
 
* '''citlivá'''  - senzitivní, svalová vřeténka či šlachová tělíska - '''propriorecepory''' = funkce hlubokého čití
+
=== Typy svalů podle funkce ===
* '''vegetativní''' - průsvit cév = zásobení svalů krví
+
* flexory - ohybače
'''Motorická jednotka''' – systém svalu inervovaný jedním nervovým vláknem
+
* extensory - natahovače
* u oka – 1 nerv zásobuje až 12 svalových vláken -> vyšší citlivost
+
* abduktory - odtahovače
* u hýžďového svalu – 1 nerv: 500 vláken
+
* adduktory - přitahovače
'''Chemické složení svalu'''
+
* sfinktory - svěrače (jsou kruhové)
* 75% voda
+
* dilatátory - rozšiřovače
* 24% organické látky bílkoviny – '''myoglobin''' (obdobný hemoglobinu) – zajišťuje funkčnost, váže na sebe kyslík (a to dokonce 20x více než hemoglobin) + svalový glykogen, enzymy
+
* levátory - zvedače
* 1% anorganické látky + stopové prvky (Fe, Mg, Ca...)
+
* depresory - stahovače
'''Vývoj svalu'''
+
 
* ¼ hmotnosti těla (dítě) -> ⅓ (dospělý)
+
=== Svalová inervace ===
* předškolní věk: vývoj hlavně hrubé motoriky = velké svalové skupiny
+
 
* od 6 let: malé svalové skupiny => jemná motorika
+
==== Motorická ====
* odpovídá dozrávání [[Kůra velkého mozku (neokortex)|mozkové kůry]]
+
* zajišťují ji alfa-motoneurony
 +
* hybná, odstředivá
 +
* motorická vlákna mají acetylcholin , vychází z předních rohů míšních -> v CNS centra pro pohyb zpracovávají informaci o pohybu a koordinují jej
 +
* odlišuje se, jestli je pohyb velký /malý/ ultra jemný -> podle toho se určuje motorická jednotka -> kolik zaktivuje sv. vláken (1 nerv klidně 10 sv. vláken; pohyb nohy je např. až 400 sv. vláken)
 +
* inervace se liší podle typu pohybu
 +
* 1 nerv. vlákno + množství sv. vláken = motorická jednotka
 +
 
 +
==== Senzitivní (citlivá) ====
 +
* sv. vřeténka, šlachová tělíska
 +
* dostředivá -> vlákna začínají v oblasti svalu a šlachy
 +
* zajišťuje vzpřímený postoj, rovnováhu (není to aktivní pohyb)
 +
 
 +
==== Vegetativní ====
 +
* zajišťuje průsvit kapilár, neovlivňuje pohyb
 +
* '''vazodilatace '''(otevření) X '''vazokonstrikce''' (uzavření)
 +
* svalový stah může být:
 +
** izometrický - mění se napětí svalu, ale jeho délka je stejná (např. zatnutí zubů)
 +
** izotomická - kontrakce, při které se mění délka svalů, napětí zůstává stejné (např. podání lehkého předmětu)
 +
 
 +
=== Strukturovaný model svalů ===
 +
* hladké - nejsou ovlivnitelné vůlí; kontra
 +
* příčně pruhované - aktin a myosin -> kontraktivní bílkoviny, které umožňují stah -> barevná odlišnost, způsobují pohyb
 +
* speciální - srdce
 +
 
 +
=== Chemické složení svalu ===
 +
* 70-75 % voda
 +
* 24 % organické látky - bílkoviny -> aktin + myosin + myoglobin (podobná struktura jako hemoglobin), který  je schopný vázat na sebe kyslík -> sval může jet na kyslíkový dluh, + cukry, tuky (zásobní glykogen -> podílí se na ATP, zajišťuje cukr)
 +
* 1 % anorganických látek - ionty -> podílí se na vlastním nervovém přenosu; při tenzi a úzkostech málo hořčíku
 +
 
 +
=== Vývoj svalu ===
 +
* dítě 1/4 váhy -> roste podíl sv. hmoty na 1/3 v dospělosti
 +
* vývoj má řád - nejdříve velké svaly (hrubá motorika), pak svaly s jemnou motorikou
 +
* souvisí to s postupným dozráváním nervové soustavy (nervových vláken)
 
== Svaly hlavy ==
 
== Svaly hlavy ==
 
# '''Mimické svaly'''  
 
# '''Mimické svaly'''  
Řádek 117: Řádek 157:
 
* střední část planty: jako na ruce – svaly zajišťující pohyb jednotlivých prstů
 
* střední část planty: jako na ruce – svaly zajišťující pohyb jednotlivých prstů
  
== Odkazy ==
+
== Zdroj ==
 
 
=== Reference ===
 
 
 
<references />
 
 
 
=== Použitá literatura ===
 
  
=== Zdroj ===
+
Šmarda, J. (2007). ''Biologie pro psychology a pedagogy.'' Praha: Portál.
  
Článek vychází z výpisků pro přednášku ''Anatomie'' pro první ročníky bakalářského programu Psychologie na FF UK. Přednášejícím je Gabriela Šivicová.
+
přednášky Dr. Šivicové
  
 
[[Kategorie: Anatomie|*]]
 
[[Kategorie: Anatomie|*]]
 
[[Kategorie: Psychologie|*]]
 
[[Kategorie: Psychologie|*]]

Verze z 30. 4. 2017, 13:39

 • sval - musculus - základní jednotka těla
 • zhruba 600 svalů v těle, tvoří 40 % celkové hmotnosti
 • tělo svalu (svalové bříško) je tvořeno sv. vlákny, které jsou ve sv. obalu - endomizium, více vláken jen pak v perimiziu, celá sv. vlákna jsou v epimiziu
 • vazivová blána je u konce silnější (tím jak se jednotlivé vaz. vlákna střetávají) -> tvoří fascii - vazivový úchyt, který se připojuje k drsnatinám a ke kostem -> tvoří šlachu
 • některé svaly mají jen 1 obal, jiné více
 • cévní zásobení - do každého svalu vstupuje céva kolmo (do sv. bříška), kde se začne rozvětvovat -> vytvoří se kapilární síť
 • průsvit vlásečnice je větší než 1 velké cévy -> výživa, kyslík, energie
 • vény, které odcházejí, odvádí spodiny metabolismu
 • v klidu je průtok menší než v pohybu (cca 5 %)

Funkční dělení svalů

 • pomalé - posturální, statická práce, méně výkonné -> méně unavitelné
 • rychlé - aktivní, krátkodobý výkon, zajišťují pohyb
 • hlavní - mají největší odpovědnost
 • vedlejší - pomocné
 • fixační - fixují pohyb -> když fungují nesprávně -> bolest (aby hlavní a pomocné svaly mohly vykonat správný pohyb)
 • neutralizační - je jich méně; pomocné -> ruší nežádoucí změny a umožňují správný výkon pohybu
 • sinergisté - sval, který se účastní stejného pohybu jako agonista
 • antagonisté - působí opačným pohybem jako agonista
 • agonisté - zajišťují pohyb určitým směrem (hlavní vykonavatel pohybu)

Typy svalů podle funkce

 • flexory - ohybače
 • extensory - natahovače
 • abduktory - odtahovače
 • adduktory - přitahovače
 • sfinktory - svěrače (jsou kruhové)
 • dilatátory - rozšiřovače
 • levátory - zvedače
 • depresory - stahovače

Svalová inervace

Motorická

 • zajišťují ji alfa-motoneurony
 • hybná, odstředivá
 • motorická vlákna mají acetylcholin , vychází z předních rohů míšních -> v CNS centra pro pohyb zpracovávají informaci o pohybu a koordinují jej
 • odlišuje se, jestli je pohyb velký /malý/ ultra jemný -> podle toho se určuje motorická jednotka -> kolik zaktivuje sv. vláken (1 nerv klidně 10 sv. vláken; pohyb nohy je např. až 400 sv. vláken)
 • inervace se liší podle typu pohybu
 • 1 nerv. vlákno + množství sv. vláken = motorická jednotka

Senzitivní (citlivá)

 • sv. vřeténka, šlachová tělíska
 • dostředivá -> vlákna začínají v oblasti svalu a šlachy
 • zajišťuje vzpřímený postoj, rovnováhu (není to aktivní pohyb)

Vegetativní

 • zajišťuje průsvit kapilár, neovlivňuje pohyb
 • vazodilatace (otevření) X vazokonstrikce (uzavření)
 • svalový stah může být:
  • izometrický - mění se napětí svalu, ale jeho délka je stejná (např. zatnutí zubů)
  • izotomická - kontrakce, při které se mění délka svalů, napětí zůstává stejné (např. podání lehkého předmětu)

Strukturovaný model svalů

 • hladké - nejsou ovlivnitelné vůlí; kontra
 • příčně pruhované - aktin a myosin -> kontraktivní bílkoviny, které umožňují stah -> barevná odlišnost, způsobují pohyb
 • speciální - srdce

Chemické složení svalu

 • 70-75 % voda
 • 24 % organické látky - bílkoviny -> aktin + myosin + myoglobin (podobná struktura jako hemoglobin), který je schopný vázat na sebe kyslík -> sval může jet na kyslíkový dluh, + cukry, tuky (zásobní glykogen -> podílí se na ATP, zajišťuje cukr)
 • 1 % anorganických látek - ionty -> podílí se na vlastním nervovém přenosu; při tenzi a úzkostech málo hořčíku

Vývoj svalu

 • dítě 1/4 váhy -> roste podíl sv. hmoty na 1/3 v dospělosti
 • vývoj má řád - nejdříve velké svaly (hrubá motorika), pak svaly s jemnou motorikou
 • souvisí to s postupným dozráváním nervové soustavy (nervových vláken)

Svaly hlavy

 1. Mimické svaly
 2. Žvýkací svaly

Mimické svaly

 • Začínají na kosti, ale upínají se do kůže (na rozdíl od jiných svalů)
 • galea aponeurotica - vazivová blána v calvě, srůstá s kůží vlasaté části hlavy, v přední části přechází ve sval m. occipitofrontalis, přední část (venter frontalis) – svrašťuje čelo a zvedá obočí nahoru, zadní část (venter occipitalis) – vyrovnává čelo
 • kruhový sval oční - m. orbicularis oculi - uzavírá a otevírá oči -> víčka, mimika očí
 • kruhový ústní sval - m. orbicularis oris - podklad rtů, zavírá je, přitlačuje k zubům
 • tvářový sval - m. buccinator - nejmohutnější mimický sval, modeluje obličej, přitlačuje tváře k zubům

Žvýkací svaly

Zajišťují pohyb dolní čelisti.

 • žvýkací sval - m. masseter - přitahuje dolní čelist, umožňuje práci stoliček
 • spánkový sval - m. temporalis - přitahuje dolní čelist a tlačí ji dozadu
 • křídlový sval - m. pterygoideus - lateralis a medialis, posunuje dolní čelist dopředu a dozadu

Tyto svaly působí synergicky - řeč, zpěv, smích, kousání, žvýkání, sání.....

Svaly krku

 • m. platysma - tvoří dekolt, od prsou až po bradu, v mládí vypnutý, pak vrásní, díky svému uložení nejde kosmeticky upravit, velmi jemný, podkožní, pohybuje hlavou
 • zdvihač hlavy - m. sternocleidomastoideus - 2 svaly po bocích krku
 • jazylkové svaly - m. hyloideus - tvoří dno ústní dutiny
 • kloněné svaly - m. scaleni - z druhé strany krku podél páteře, pohyb hlavy, zpevňují obratle, i s žebry, zdvihají žebra (<= pomocné dýchací svaly)

Svaly hrudníku

 • prsní sval - m. pectoralis - major – hrudník a přední jáma podpažní, přitahuje paži, pomáhá při dýchání, minor – uložen pod majorem, zvedá žebra ( = pomocný sval dýchací) + předpažení
 • pilovitý sval - m. serratus anterior - po bocích hrudníku, oddaluje lopatky od sebe - upažení, vzpažení, pomocný dýchací
 • mezižeberní svaly - m. intercostales - externi – otevírají hrudní koš - nádech, interni - výdech
 • bránice - diaphragma - odděluje hrudní dutinu od dutiny břišní, uprostřed plochá šlacha, která ji dělí na 2 půlky, vpravo ji nadzdvihávají játra, vlevo na ni tlačí srdce - nepravidelné vyklenutí, má 3 otvory - pro aortu, jícen a dolní dutou žílu, hlavní a nejdůležitější dýchací sval, kontrakce - pokles bránice - zvětší se hrudní koš - vdech, při uvolnění se vrací do původní polohy

Svaly břišní

 • přímý břišní sval - m. rectus abdominalis - uprostřed břicha, od hrudní kosti po stydkou sponu => předklon, záklon, proložen 3 šlachami
 • boční břišní sval - m. transversus abdominis - pod bočními břišními svaly, břišní lis (tlačení)
 • čtyřhlavý sval bederní - m. quadratus lumborum - až k páteři, pohyb boků, zadku

Svaly zad

 • zádový sval - m. trapezius - pohyby zad a horních končetin a lopatek
 • pilový sval - m. seratus posterior - podél páteře, dýchání, vzpřímená poloha
 • široký zádový sval - m. latissimus dorsi - od dolní poloviny zad, od hrudní páteře k hýždím
 • napřimovač páteře - m. erector spinae - v hloubce, dolní část zad
 • zdvihač řitní - m. levator ani - párový, uzavírá dno pánevní, svěrač konečníku, u mužů jím procházejí močovody, u žen pochva

Svaly horní končetiny

 • musculus deltoideus = sval deltový – reliéf paže (rameno), funkce - upažení
 • m.supraspinatus - nad hřebenem
 • m.infraspinatus - pod hřebenem, tyto tři spojují lopatku s kostí pažní = pohyb ramene
 • m.subscapularis - pod lopatkou

Paže

 • m. biceps brachii
 • m. brachialis – leží pod bicepsem, tyto dva fce ohyb lokte, jsou na vnitřní straně paže
 • m. triceps brachii – extenze – natažení předloktí – vnější strana

Obecně platí:

 • svaly ležící blíže k trupu pohybují oblastí vzdálenější
 • svaly u ramene – pohyb předloktí
 • svaly u předloktí – pohyb dlaně

Svaly předloktí

 • 3 vrstvy:
 1. přední
 2. zadní
 3. postranní (malíková strana)

Funkce:

 • flexory = ohybače
 • extenzory = natahovače
 • pronátory (viz pronace)

Svaly ruky Jsou to všechny svaly od zápěstí níž.

 • Palcovou oblast tvoří 4 svaly s funkcí:
  • přitahování a odtahování palce
  • ohýbání palce
  • stažení palce do opozice k dlani
  • thenar – svalový hrbol kolem palce
 • Svaly malíkové oblasti: 3
  • odtahování, přitahování a stavění
  • přitahování malíku k palci
  • hypothenar – svalový hrbol kolem malíku

Svaly dolní končetiny

 • Začínají na pánvi, upínají se na lopatu pánve kyčelní
 • bedrokyčelní sval - m. iliopsoas - 2 části: m. iliacus – v oblasti beder a m. psoas – minor (ohýbání trupu – předklon při rovných zádech), maior (vytáčení stehna ven)
 • m. gluteus - zadní část DK: maximus, medeus, minimus, funkce: zajišťují vzpřímenou polohu, vyrovnání v oblasti bederní páteře, zvedá stehno (chůze do schodů), ohyb kyčelního kloubu, tvoří hýždě
 • sval hruškovitý - m. piriformis - lopata kyčelní – stehenní kost, funkce: zajišťuje zevní rotaci – vyklopení stehna
 • čtyřhlavý sval stehenní - m. quadriceps femoris - největší sval v těle, pohybuje bércem – extense v koleni, natahuje bérec, napomáhá při předklonu (končetiny k tělu)
 • krejčovský sval - m. sartorius - nejdelší sval v těle, probíhá napříč stehnem, od zevního k vnitřnímu kondilu

Funkce:

 • abdukce (unožení)
 • flexe v koleni (skrčení)
 • vnitřní rotace bérce při fixovaném koleni
 • panenský sval - m. gracilis - addukce kolen (drží nohy u sebe)
 • dvojhlavý sval stehenní - m. biceps femoris - flexe v koleni
 • přední strana bérce - extenzory - extenze nohy (přitažení špičky k bérci)
 • zadní strana bérce - flexory: m. triceps surae – trojhlavý lýtkový, vytváří tvar lýtka, fce při ohybu nohy, při chůzi, při vzpřímeném postoji, úpon do Achillovy šlachy na kost patní
 • podél kostí hluboké svaly – flexe planty (plosky nohy), flexe palce a prstů
 • strana planty: abduktor (odtahovač) palce, adduktor (přitahovač) palce
 • střední část planty: jako na ruce – svaly zajišťující pohyb jednotlivých prstů

Zdroj

Šmarda, J. (2007). Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál.

přednášky Dr. Šivicové