Svalová soustava: Porovnání verzí

m (doplnění info)
Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
(finální doplnění informací)
Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
Řádek 112: Řádek 112:
 
* čtyřhlavý sval bederní - '''m. quadratus lumborum''' - uzavírá břišní dutinu, vyrovnává bederní obratle, vzpřímený postoj, napomáhá páteři
 
* čtyřhlavý sval bederní - '''m. quadratus lumborum''' - uzavírá břišní dutinu, vyrovnává bederní obratle, vzpřímený postoj, napomáhá páteři
 
== Svaly zad ==
 
== Svaly zad ==
* zádový sval - '''m. trapezius''' - pohyby zad a horních končetin a lopatek
+
* pohyby páteře, hlavy i paže, vzpřímený postoj
* pilový sval - '''m. seratus posterior''' - podél páteře, dýchání, vzpřímená poloha
+
* zádový sval - '''m. trapesius''' - pohybuje lopatkami, rameny, pletencem HK, otevírá hrudník; tuhne při stresu - úzkostní lidé s tím mívají problém, zatnou sval, stáhnou hrudník -> špatně dýchají -> blokace krční páteře -> bolesti hlavy
* široký zádový sval - '''m. latissimus dorsi''' - od dolní poloviny zad, od hrudní páteře k hýždím
+
* pilový sval - '''m. serratus posterior''' - podél páteře k žebernímu oblouku z dorzální strany; vzpřímený postoj + pomáhá dýchacím svalům
* napřimovač páteře - '''m. erector spinae''' - v hloubce, dolní část zad
+
* široký zádový sval - '''m. latissimus dorsi''' - od dolní poloviny zad jde nahoru a tvoří zadní část podpažní jamky; zapažení
* zdvihač řitní - '''m. levator ani''' - párový, uzavírá dno pánevní, svěrač konečníku, u mužů jím procházejí močovody, u žen pochva
+
* vzpřimovač páteře - '''m. erector spinae''' - v hloubce, dolní část zad; vzpřímený postoj
 +
* zdvihač řitní - '''m. levator ani''' - párový, plochý sval uzavírající východ z malé pánve; prochází jím konečná část střeva a konečník, u mužů jím procházejí močovody, u žen pochva; tvoří dno pánevní, které mají ženy po porodu cvičit, protože dojde k poklesu břišních orgánů
 
== Svaly horní končetiny ==
 
== Svaly horní končetiny ==
* '''musculus deltoideus''' = sval deltový – reliéf paže (rameno), funkce - upažení
+
* svaly ležící blíž k trupu pohybují částí, která je vzdálenější od trupu
* '''m.supraspinatus''' - nad hřebenem
+
* sval deltový - '''m. deltoideus '''- udržuje hlavici ramenního kloubu v jamce; tvoří reliéf paže (rameno), funkce - upažení, předpažení, zapažení
* '''m.infraspinatus''' - pod hřebenem, tyto tři spojují lopatku s kostí pažní = pohyb ramene
+
* svaly kolem lopatky -> zajišťují pohyby ramen, obecné pohyby HK
* '''m.subscapularis''' - pod lopatkou
+
** sval nad/podhřebenový - '''m.supraspinatus/ m.infraspinatus'''  
'''Paže'''  
+
** sval podlopatkový - '''m.subschapularis'''  
* '''m. biceps brachii'''
+
 
* '''m. brachialis''' leží pod bicepsem, tyto dva fce ohyb lokte, jsou na vnitřní straně paže
+
* na dlaňové straně jsou ''flexory'' (ohýbače)
* '''m. triceps brachii''' – extenze – natažení předloktí vnější strana
+
** dvojhlavý sval pažní - '''m.biceps brachii''' - ohyb předloktí
Obecně platí:
+
** hluboký sval pažní - '''m.brachialis''' - leží pod bicepsem
* svaly ležící blíže k trupu pohybují oblastí vzdálenější
+
* na dorzální straně je ''extensor''' '''''(natahovač)
* svaly u ramene – pohyb předloktí
+
** trojhlavý sval pažní - '''m. triceps brachii''' - natažení předloktí, vnější strana
* svaly u předloktí – pohyb dlaně
+
* vnitřní sval pažní = hákový -''' m.coracobrachialis'''
'''Svaly předloktí'''  
+
 
* 3 vrstvy:
+
==== Povrchová strana ====
# přední
+
* předloktí - na přední straně ''flexory''
# zadní
+
** '''m. flexor carpi ulnaris''' (vnitřní ohýbač zápěstí)/ '''radialis''' (zevní ohýbač zápěstí)
# postranní (malíková strana)
+
* a ''pronátory''
Funkce:
+
** pronační sval oblý - '''m. pronater teres'''
* '''flexory''' = ohybače
+
* dlouhý sval dlaňový - '''m. palmaris longus'''
* '''extenzory''' = natahovače
+
* '''m.flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus '''-> povrchový/ hluboký ohýbač prstů
* '''pronátory''' (viz [http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=pronace pronace])
+
 
'''Svaly ruky'''  
+
==== Laterální strana ====
Jsou to všechny svaly od zápěstí níž.
+
* ''extensory''
* Palcovou oblast tvoří 4 svaly s funkcí:
+
* vnitřní natahovač zápěstí - '''m.extensor carpi ulnaris/radialis (longus/brevis)''' -> obecné natažení ruky
** přitahování a odtahování palce
+
* natahovač prstů - '''.m.extensor digitorum'''
** ohýbání palce
+
 
** stažení palce do opozice k dlani
+
==== Hluboká vrstva ====
** '''thenar''' – svalový hrbol kolem palce
+
* předloktí + prsty
* Svaly malíkové oblasti: 3
+
* dlouhý odtahovač palce - '''m.abduktor pollicis longus'''
** odtahování, přitahování a stavění
+
 
** přitahování malíku k palci
+
==== Svaly ruky ====
** '''hypothenar''' – svalový hrbol kolem malíku
+
* jsou to všechny svaly od zápěstí níž
 +
** palcová strana - 4 svaly, reliéf palce tvoří svalový hrbol kolem palce - '''thenar''' -> veškeré pohyby palce, úchop, do opozice vůči dlani
 +
** malíková strana - 3 svaly zajišťující odtahování, přitahování malíku k palci; svalový hrbol kolem malíku - '''hypothenar'''; '''m. digiti minimi'''
 +
** středová vrstva - mezikosterní svaly v několika vrstvách, veškeré pohyby prstů, mezi jednotlivými články prstů; '''m. interossei palmaris/dorsalis'''
 
== Svaly dolní končetiny ==
 
== Svaly dolní končetiny ==
* Začínají na pánvi, upínají se na lopatu pánve kyčelní
 
* bedrokyčelní sval - '''m. iliopsoas''' - 2 části: '''m. iliacus''' – v oblasti beder a '''m. psoas – minor''' (ohýbání trupu – předklon při rovných zádech), '''maior''' (vytáčení stehna ven)
 
* m. gluteus - zadní část DK: maximus, medeus, minimus, funkce: zajišťují vzpřímenou polohu, vyrovnání v oblasti bederní páteře, zvedá stehno (chůze do schodů), ohyb kyčelního kloubu, tvoří hýždě
 
* sval hruškovitý - '''m. piriformis''' - lopata kyčelní – stehenní kost, funkce: zajišťuje zevní rotaci – vyklopení stehna
 
* čtyřhlavý sval stehenní - '''m. quadriceps femoris''' - největší sval v těle, pohybuje bércem – extense v koleni, natahuje bérec, napomáhá při předklonu (končetiny k tělu)
 
* krejčovský sval - '''m. sartorius''' - nejdelší sval v těle, probíhá napříč stehnem, od zevního k vnitřnímu kondilu
 
Funkce:
 
* abdukce (unožení)
 
* flexe v koleni (skrčení)
 
* vnitřní rotace bérce při fixovaném koleni
 
  
* panenský sval - '''m. gracilis''' - addukce kolen (drží nohy u sebe)
+
=== Svaly pletence dolní končetiny ===
* dvojhlavý sval stehenní - '''m. biceps femoris''' - flexe v koleni
+
* bedrokyčelní sval - '''m. iliopsoas''' - udržuje rovnováhu trupu, ovlivňuje pohyby stehna, má 2 části: '''m. iliacus''' na přední straně a '''m. psoas '''na zadní straně '''– minor''' (ohýbání trupu – předklon při rovných zádech), '''major''' (vytáčení stehna ven)
 +
* hýžďový sval - '''m. gluteus''' - zadní část DK: maximus/ medeus/ minimus; je to podklad hýždí, zajišťují vzpřímenou polohu, vyrovnání v oblasti bederní páteře, zvedá stehno (chůze do schodů), ohyb kyčelního kloubu + při předklonu
 +
* sval hruškovitý - '''m. piriformis''' - z pánve na stehenní kost -> vytočení DK (zevní rotace); pelvitrochanterický sval
  
* přední strana bérce - '''extenzory''' - extenze nohy (přitažení špičky k bérci)
+
=== Svaly stehna ===
* zadní strana bérce - '''flexory: m. triceps surae''' – trojhlavý lýtkový, vytváří tvar lýtka, fce při ohybu nohy, při chůzi, při vzpřímeném postoji, úpon do Achillovy šlachy na kost patní
+
* čtyřhlavý sval stehenní - '''m. quadriceps femoris''' - největší sval v těle, 1 hlava na pánev a 3 na stehenní kosti -> 1 distální úpon na koleno; kontrakce -> napřímení bérce (dochází k extensi kolena); pohyby trupu, chůze, vstávání ze sedu, přitažení stehna k těla, napomáhá při předklonu
 +
* krejčovský sval - '''m. sartorius''' - nejdelší sval v těle, spirálovitý, probíhá napříč stehnem; upíná se na vnitřní epikondylu; zajišťuje flexi v kolenním kloubu, zevní rotaci stehna, vnitřní rotaci bérce
  
* podél kostí hluboké svaly – flexe planty (plosky nohy), flexe palce a prstů
+
* štíhlý sval stehenní ("panenský sval") - '''m. gracilis''' - na vnitřní straně stehen, addukce kolen (drží nohy u sebe)
 +
* dvojhlavý sval stehenní - '''m.biceps femori''' - flexe v koleni, v dorzální části, jsou tma ještě 2 další svaly (synergisté):
 +
** sval pološlašitý - m.semitendianosus
 +
** sval poloblanitý - m. semimemkranosus
 +
* velký přitahovač - '''m.adduktor magnus longus/ brevis''' - přitahování kolen, stehen k sobě
  
* strana planty: abduktor (odtahovač) palce, adduktor (přitahovač) palce
+
=== Svaly bérce ===
* střední část planty: jako na ruce – svaly zajišťující pohyb jednotlivých prstů
+
* přední strana - ''extenzory''
 +
** přední sval holenní - '''m.tibialis anterior'''
 +
** dlouhý natahovač prstů - '''m.extensor digitorum longus'''
 +
** dlouhý natahovač palce - '''m.extensor hallucis longus'''
 +
* zadní strana ''flexory''
 +
** trojhlavý lýtkový sval - '''m. triceps surae''' - tvoří tvar lýtka, má 3 hlavní složky: '''m.gastroenemiis lateralis/medialis, m.soleus'''; má společnou šlachu, která se upíná na o.calcaneus - Achillova šlacha
 +
** ohybu nohy, chůze, běh, stoupání, vzpřímený postoj, ''plantární flexe'' - noha se ohne v kotníku
 +
** hluboké vrstvy: '''m.flexor hallucis longus, m.flexor digitorum longus'''
  
 +
=== Svaly nohy ===
 +
* horní vrstva (dorzální) - hřbet -> ''extensory''
 +
** '''m. extensor digitorum brevis, m.extensor hallucis brevis'''
 +
* planta (ploska) -> ''flexory, abduktory, adduktory''
 +
* v oblasti palce jsou abduktory a adduktory palce vůči zbytku prstů, spousta malých svalů, '''m.ab/adduktor hallucis'''
 +
* na malíkové straně '''m.ab/adduktor digiti minimi'''
 +
* na chodidlové straně '''m.interossei plantares'''
 
== Patologie ==
 
== Patologie ==
  

Verze z 1. 5. 2017, 23:46

 • sval - musculus - základní jednotka těla
 • zhruba 600 svalů v těle, tvoří 40 % celkové hmotnosti
 • tělo svalu (svalové bříško) je tvořeno sv. vlákny, které jsou ve sv. obalu - endomizium, více vláken jen pak v perimiziu, celá sv. vlákna jsou v epimiziu
 • vazivová blána je u konce silnější (tím jak se jednotlivé vaz. vlákna střetávají) -> tvoří fascii - vazivový úchyt, který se připojuje k drsnatinám a ke kostem -> tvoří šlachu
 • některé svaly mají jen 1 obal, jiné více
 • cévní zásobení - do každého svalu vstupuje céva kolmo (do sv. bříška), kde se začne rozvětvovat -> vytvoří se kapilární síť
 • průsvit vlásečnice je větší než 1 velké cévy -> výživa, kyslík, energie
 • vény, které odcházejí, odvádí spodiny metabolismu
 • v klidu je průtok menší než v pohybu (cca 5 %)

Funkční dělení svalů

 • pomalé - posturální, statická práce, méně výkonné -> méně unavitelné
 • rychlé - aktivní, krátkodobý výkon, zajišťují pohyb
 • hlavní - mají největší odpovědnost
 • vedlejší - pomocné
 • fixační - fixují pohyb -> když fungují nesprávně -> bolest (aby hlavní a pomocné svaly mohly vykonat správný pohyb)
 • neutralizační - je jich méně; pomocné -> ruší nežádoucí změny a umožňují správný výkon pohybu
 • sinergisté - sval, který se účastní stejného pohybu jako agonista
 • antagonisté - působí opačným pohybem jako agonista
 • agonisté - zajišťují pohyb určitým směrem (hlavní vykonavatel pohybu)

Typy svalů podle funkce

 • flexory - ohybače
 • extensory - natahovače
 • abduktory - odtahovače
 • adduktory - přitahovače
 • sfinktory - svěrače (jsou kruhové)
 • dilatátory - rozšiřovače
 • levátory - zvedače
 • depresory - stahovače

Svalová inervace

Motorická

 • zajišťují ji alfa-motoneurony
 • hybná, odstředivá
 • motorická vlákna mají acetylcholin , vychází z předních rohů míšních -> v CNS centra pro pohyb zpracovávají informaci o pohybu a koordinují jej
 • odlišuje se, jestli je pohyb velký /malý/ ultra jemný -> podle toho se určuje motorická jednotka -> kolik zaktivuje sv. vláken (1 nerv klidně 10 sv. vláken; pohyb nohy je např. až 400 sv. vláken)
 • inervace se liší podle typu pohybu
 • 1 nerv. vlákno + množství sv. vláken = motorická jednotka

Senzitivní (citlivá)

 • sv. vřeténka, šlachová tělíska
 • dostředivá -> vlákna začínají v oblasti svalu a šlachy
 • zajišťuje vzpřímený postoj, rovnováhu (není to aktivní pohyb)

Vegetativní

 • zajišťuje průsvit kapilár, neovlivňuje pohyb
 • vazodilatace (otevření) X vazokonstrikce (uzavření)
 • svalový stah může být:
  • izometrický - mění se napětí svalu, ale jeho délka je stejná (např. zatnutí zubů)
  • izotomická - kontrakce, při které se mění délka svalů, napětí zůstává stejné (např. podání lehkého předmětu)

Strukturovaný model svalů

 • hladké - nejsou ovlivnitelné vůlí; kontra
 • příčně pruhované - aktin a myosin -> kontraktivní bílkoviny, které umožňují stah -> barevná odlišnost, způsobují pohyb
 • speciální - srdce

Chemické složení svalu

 • 70-75 % voda
 • 24 % organické látky - bílkoviny -> aktin + myosin + myoglobin (podobná struktura jako hemoglobin), který je schopný vázat na sebe kyslík -> sval může jet na kyslíkový dluh, + cukry, tuky (zásobní glykogen -> podílí se na ATP, zajišťuje cukr)
 • 1 % anorganických látek - ionty -> podílí se na vlastním nervovém přenosu; při tenzi a úzkostech málo hořčíku

Vývoj svalu

 • dítě 1/4 váhy -> roste podíl sv. hmoty na 1/3 v dospělosti
 • vývoj má řád - nejdříve velké svaly (hrubá motorika), pak svaly s jemnou motorikou
 • souvisí to s postupným dozráváním nervové soustavy (nervových vláken)

Svaly hlavy

 1. Mimické svaly (výrazové)
 2. Žvýkací svaly

Mimické svaly

 • vedou od lebečních kostí do kůže
 • pohybují kůží, ovlivňují výraz
 • podílí se i na mluvení a příjmu potravy
 • vazivová ploténka - galea aponeuratica - je tuhá vazivová blána ve vlasové části hlavy, srůstá s kůží a upínají se na ní:
  • čelní svaly - m. vente frontalis - svrašťuje čelo
  • týlní svaly - m. vente occipitalis - natahuje čelo
  • -> m. occipitofrontalis
 • okolo-očnicový sval (okohybný) - mm. orbicularis oculi - otevírá/ zavírá oči
 • kruhový ústní sval - m. orbicularis oris - podklad rtů, zavírá je, přitlačuje k zubům, pomáhá tonaci (mluvení), špulení, pískání
 • tvářový sval - m. buccinator - nejmohutnější mimický sval, který je podkladem tváří, modeluje obličej, přitlačuje tváře k zubům, při stahu -> úsměv
 • smíchový sval - m. risorius
 • nosní sval - m. nasalis - ovlivňuje průchod nosních nozder
 • levator ani, depressor ani -> koutky úst
 • velký a malý jařmový oblouk, bradový sval...

Žvýkací svaly

 • zajišťují pohyb dolní čelisti, začínají na kostech mozkové části lebky
 • podílí se na artikulaci, žvýkání -> synergisté
 • žvýkací sval - m. masseter - přitahuje dolní čelist, umožňuje práci stoliček
 • spánkový sval - m. temporalis - přitahuje dolní čelist a tlačí ji dozadu
 • křídlové svaly - m. pterygoideui - lateralis a medialis, posunuje dolní čelist dopředu a dozadu
 • -> tyto svaly se podílí na kousání, žvýkání, sání, řeči či smíchu

Svaly krku

 • poslední vrstvy uloženy hluboko při páteři
 • kožní krční sval - m. platysma - tvoří dekolt, od prsou až po bradu, v mládí vypnutý, pak vrásčitý; kvůli svému uložení nejde kosmeticky upravit; je velmi jemný, zajišťuje obecné pohyby hlavou
 • zdvihač hlavy - m. sternocleidomastoideus - 2 svaly po bocích krku; otáčení a úklony hlavy
 • jazylkový sval - m. hyoideus - tvoří dno ústní dutiny, je spojen s jazylkou; podílí se na držení jazyka a jeho pohybu + otevírání hrtanu
  • m. suprahyoidei - nadjazykové svaly
  • m. infrahyoidei - podjazykové svaly
 • svaly šikmé - m. scaleni - z druhé strany krku podél páteře, pohyb hlavy, zpevňují obratle a žebry, která zdvihají (<= pomocné dýchací svaly)

Svaly hrudníku

 • velký prsní sval - m. pectoralis - major – tvoří reliéf hrudníku a je to 2. pomocný sval dýchací; přitahuje HK k hrudníku; začíná na vnitřní straně klíčku, od k. hrudní a přilehlých chrupavek pravých žeber a od pochvy př. sv. břišního; masité snopce se sbíhají k jamce podpažní, kterou tvoří
 • malý prsní sval - m. pectoralis minor – u lopatky, zvedá žebra (=pomocný sval dýchací); zajišťuje předpažení, připažení
 • podklíčkový sval - m. subclavius - pomocný sval dýchací
 • pilovitý sval přední- m. serratus anterior - plochý sval jdoucí od žeber po zevní ploše hrudníku až k okraji lopatky; oddaluje lopatky od sebe - upažení, vzpažení; pomocný dýchací sval, zajišťuje pohyby HK
 • pod ním leží mezižeberní svaly: m. intercostales interni (vnitřní mezižeberní sv. zajišťující výdech; stáhne hrudník dolů, spojí žebra) et externi (zajišťuje nádech, otevře hrudník)
 • bránice - diaphragma - hlavní a nejdůležitější dýchací sval uvnitř hrudníku, odděluje hrudní dutinu od dutiny břišní, začíná od k. hrudní, chrupavky 7.-12. žebra a bederní páteře; sv. snopce se sbíhají do středu, kde je vazivová ploténka; uprostřed plochá šlacha, která ji dělí na 2 půlky, vpravo ji nadzdvihávají játra, vlevo na ni tlačí srdce - nepravidelné vyklenutí, má 3 otvory - pro aortu, jícen a dolní dutou žílu; v kontrakci se stáhne (vdech), pokles bránice, zvětší se hrudní koš X při uvolnění se vrací do původní polohy (výdech)

Svaly břišní

 • přímý břišní sval - m. rectus abdominalis - párový, má 3 části, od k. hrudní po k. stydkou , tvaruje přední část břicha, pomáhá vzpřímenému postoji, úklony, předklony, pohyby v oblasti pasu ; břišní lis (stáhnutí)
 • šikmý sval břišní - m. obliquus abdominalis - interni/externi - bok; předklon, záklon, břišní lis, fixace pánve, rotace trupu
 • příčný břišní sval - m. transversus abdominis - tvoří hlubokou vrstvu, podklad břicha, břišní lis (tlačení), napomáhá tvořit klenbu břišní
 • čtyřhlavý sval bederní - m. quadratus lumborum - uzavírá břišní dutinu, vyrovnává bederní obratle, vzpřímený postoj, napomáhá páteři

Svaly zad

 • pohyby páteře, hlavy i paže, vzpřímený postoj
 • zádový sval - m. trapesius - pohybuje lopatkami, rameny, pletencem HK, otevírá hrudník; tuhne při stresu - úzkostní lidé s tím mívají problém, zatnou sval, stáhnou hrudník -> špatně dýchají -> blokace krční páteře -> bolesti hlavy
 • pilový sval - m. serratus posterior - podél páteře k žebernímu oblouku z dorzální strany; vzpřímený postoj + pomáhá dýchacím svalům
 • široký zádový sval - m. latissimus dorsi - od dolní poloviny zad jde nahoru a tvoří zadní část podpažní jamky; zapažení
 • vzpřimovač páteře - m. erector spinae - v hloubce, dolní část zad; vzpřímený postoj
 • zdvihač řitní - m. levator ani - párový, plochý sval uzavírající východ z malé pánve; prochází jím konečná část střeva a konečník, u mužů jím procházejí močovody, u žen pochva; tvoří dno pánevní, které mají ženy po porodu cvičit, protože dojde k poklesu břišních orgánů

Svaly horní končetiny

 • svaly ležící blíž k trupu pohybují částí, která je vzdálenější od trupu
 • sval deltový - m. deltoideus - udržuje hlavici ramenního kloubu v jamce; tvoří reliéf paže (rameno), funkce - upažení, předpažení, zapažení
 • svaly kolem lopatky -> zajišťují pohyby ramen, obecné pohyby HK
  • sval nad/podhřebenový - m.supraspinatus/ m.infraspinatus
  • sval podlopatkový - m.subschapularis
 • na dlaňové straně jsou flexory (ohýbače)
  • dvojhlavý sval pažní - m.biceps brachii - ohyb předloktí
  • hluboký sval pažní - m.brachialis - leží pod bicepsem
 • na dorzální straně je extensor (natahovač)
  • trojhlavý sval pažní - m. triceps brachii - natažení předloktí, vnější strana
 • vnitřní sval pažní = hákový - m.coracobrachialis

Povrchová strana

 • předloktí - na přední straně flexory
  • m. flexor carpi ulnaris (vnitřní ohýbač zápěstí)/ radialis (zevní ohýbač zápěstí)
 • a pronátory
  • pronační sval oblý - m. pronater teres
 • dlouhý sval dlaňový - m. palmaris longus
 • m.flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus -> povrchový/ hluboký ohýbač prstů

Laterální strana

 • extensory
 • vnitřní natahovač zápěstí - m.extensor carpi ulnaris/radialis (longus/brevis) -> obecné natažení ruky
 • natahovač prstů - .m.extensor digitorum

Hluboká vrstva

 • předloktí + prsty
 • dlouhý odtahovač palce - m.abduktor pollicis longus

Svaly ruky

 • jsou to všechny svaly od zápěstí níž
  • palcová strana - 4 svaly, reliéf palce tvoří svalový hrbol kolem palce - thenar -> veškeré pohyby palce, úchop, do opozice vůči dlani
  • malíková strana - 3 svaly zajišťující odtahování, přitahování malíku k palci; svalový hrbol kolem malíku - hypothenar; m. digiti minimi
  • středová vrstva - mezikosterní svaly v několika vrstvách, veškeré pohyby prstů, mezi jednotlivými články prstů; m. interossei palmaris/dorsalis

Svaly dolní končetiny

Svaly pletence dolní končetiny

 • bedrokyčelní sval - m. iliopsoas - udržuje rovnováhu trupu, ovlivňuje pohyby stehna, má 2 části: m. iliacus na přední straně a m. psoas na zadní straně – minor (ohýbání trupu – předklon při rovných zádech), major (vytáčení stehna ven)
 • hýžďový sval - m. gluteus - zadní část DK: maximus/ medeus/ minimus; je to podklad hýždí, zajišťují vzpřímenou polohu, vyrovnání v oblasti bederní páteře, zvedá stehno (chůze do schodů), ohyb kyčelního kloubu + při předklonu
 • sval hruškovitý - m. piriformis - z pánve na stehenní kost -> vytočení DK (zevní rotace); pelvitrochanterický sval

Svaly stehna

 • čtyřhlavý sval stehenní - m. quadriceps femoris - největší sval v těle, 1 hlava na pánev a 3 na stehenní kosti -> 1 distální úpon na koleno; kontrakce -> napřímení bérce (dochází k extensi kolena); pohyby trupu, chůze, vstávání ze sedu, přitažení stehna k těla, napomáhá při předklonu
 • krejčovský sval - m. sartorius - nejdelší sval v těle, spirálovitý, probíhá napříč stehnem; upíná se na vnitřní epikondylu; zajišťuje flexi v kolenním kloubu, zevní rotaci stehna, vnitřní rotaci bérce
 • štíhlý sval stehenní ("panenský sval") - m. gracilis - na vnitřní straně stehen, addukce kolen (drží nohy u sebe)
 • dvojhlavý sval stehenní - m.biceps femori - flexe v koleni, v dorzální části, jsou tma ještě 2 další svaly (synergisté):
  • sval pološlašitý - m.semitendianosus
  • sval poloblanitý - m. semimemkranosus
 • velký přitahovač - m.adduktor magnus longus/ brevis - přitahování kolen, stehen k sobě

Svaly bérce

 • přední strana - extenzory
  • přední sval holenní - m.tibialis anterior
  • dlouhý natahovač prstů - m.extensor digitorum longus
  • dlouhý natahovač palce - m.extensor hallucis longus
 • zadní strana flexory
  • trojhlavý lýtkový sval - m. triceps surae - tvoří tvar lýtka, má 3 hlavní složky: m.gastroenemiis lateralis/medialis, m.soleus; má společnou šlachu, která se upíná na o.calcaneus - Achillova šlacha
  • ohybu nohy, chůze, běh, stoupání, vzpřímený postoj, plantární flexe - noha se ohne v kotníku
  • hluboké vrstvy: m.flexor hallucis longus, m.flexor digitorum longus

Svaly nohy

 • horní vrstva (dorzální) - hřbet -> extensory
  • m. extensor digitorum brevis, m.extensor hallucis brevis
 • planta (ploska) -> flexory, abduktory, adduktory
 • v oblasti palce jsou abduktory a adduktory palce vůči zbytku prstů, spousta malých svalů, m.ab/adduktor hallucis
 • na malíkové straně m.ab/adduktor digiti minimi
 • na chodidlové straně m.interossei plantares

Patologie

Polymyozitida

 • zánětlivé autoimunitní onemocnění příčně-pruhovaného svalstva
 • jedná se o napadení svalových vláken
 • část systémového onemocnění, svaly jsou ochablé, bolestivé na dotek
 • postižená část je teplotně jiná než zbytek těla
 • projevuje se bolestí při chůzi ze schodů, celkovou únavou, zhoršeným spánkem
 • obvykle k tomu je zánět spojivek, myokartitida
 • léčba: antibiotika, kortikoidy, klidový režim

Tendinitida

 • zánět šlach
 • nejvýznamnější Achilleova šlacha -> kvůli přetížení, nedostatku rozcvičení
  • bolestivé, může dojít i k přetížení -> vizuálně viditelné - lýtkový sval se stáhne -> často je třeba chirurgického zákroku

Miasthenia gravis

 • svalová slabost
 • narušení/ snížení počtu aktivních acetylcholinových receptorů
 • vrozená porucha, nevyléčitelná, dá se jen stabilizovat
 • člověk pak nesmí žádné prášky, které utlumují (steroidy, kortikoidy aj.)
 • nejprve zasahuje velké svaly, poté malé
 • projevuje se např. přecitlivělou reakcí na antibiotika

Roztroušená skleróza

 • demyelinizace svalových vláken, které přestanou fungovat a ochabují
 • progresivní charakter
 • somatické autoimunitní onemocnění, nemá přímý genetický podklad, projevuje se kolem 30. roku

Zdroj

Šmarda, J. (2007). Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál.

přednášky Dr. Šivicové