Systémové pojetí akvizice

Akvizice – doplňování knihovního fondu, je jeden z nejdůležitějších procesů knihovnického systému. Na vhodné akviziční politice závisí všechny další procesy v knihovně, které na tuto činnost navazují (katalogizace, organizace fondu), a zejména poskytované služby. Špatně prováděnou akvizici nelze svádět jen na nedostatek financí. Akviziční pracovník musí znát nejen potřeby uživatelů, ale zároveň musí být dobrým ekonomem a vynalézavým pracovníkem, který hledá zdroje pro získávání dokumentů. Měl by dobře znát provoz celé knihovny, složení fondu, zdroje dokumentů, měl by být schopen provádět pečlivou evidenci objednaných a dodaných dokumentů, aby se vyvaroval získání nechtěného duplikátu (kontrola na duplikát). Ve své práci by měl využívat i metod koordinované akvizice, k níž bude využívat souborné katalogy a bude provádět akvizici ve spolupráci s nejbližšími knihovnami svého okolí. V současné době se od akvizičního pracovníka též očekává dobrá orientace na internetovém knižním trhu a práce s modulem akvizice v některém z automatizovaných knihovních softwarů.


Statické prvky systému akvizice:

Dokumenty, kartotéky deziderát (báze dat deziderát), evidence objednávek, evidence faktur, přírůstkový seznam

Zaměstnanci – akviziční pracovníci, příp. účetní

Zařízení – kartotéky, manipulační stoly, razítka, počítače, knihovní software, internet

Dynamické prvky akvizice

Okolí systému akvizice

Do okolí systému akvizice patří zejména knižní trh, finanční možnosti knihovny a spolupracující knihovny