Technika, technologie, inženýrství

BEN – technická literatura

„ Aby se technické informace a počítačová literatura dostaly ve správný čas do správných rukou. “

Anotace: Po sametové revoluci zde byl nedostatek technické a počítačové literatury a tak v roce 1992 vzniklo toto nakladatelství. Tímto odvětvím se zabývá do dnešních dnů. Zaměřuje se hlavně na prodej a distribuci českých autorů. Dále také nabízí multimediální tituly na CD-ROM nebo DVD. V nabídce lze najít zejména elektrotechnické příručky slaboproudého zaměření, dále strojírenské tabulky, odborné slovníky, literaturu z elektroniky a elektrotechniky, počítačovou literaturu a jiné. Ze software nabízí např. kancelářské balíky, operační systémy, slovníky. Mimo tištěnou literaturu lze zakoupit i e Knihy. Ve svých službách poskytuje rovněž DTP studio. První knihu vydalo v roce 1994.
Webové stránky: http://www.ben.cz/

ČNTL


Anotace: ČNTL neboli České nakladatelství technické literatury se zabývá odbornou literaturou v oblasti techniky či elektroniky. Nakladatelství vydává čtyři časopisy. Elektroinstalatér, který se zaměřuje především na praxi v oboru elektrotechniky. Jeho obsah tvoří např. vývojové trendy v ČR, tak i v zemích mimo naše hranice, aktuální informace o technologiích a výrobcích, rady pro odbornou praxi nebo v oblasti práv a norem. Věnuje se veletrhům. Do hlavního okruhu čtenářů časopisu zahrnujeme, elektroinstalatéry, revizní techniky, elektrikáře. Dalším časopisem je Český instalatér. Odborný časopis věnující se např. sanitární technice, vytápění, rozvodu plynu. Poslední dva se jmenují Chlazení a klimatizace a Ekologie a společnost.
Webové stránky: http://www.cntl.cz/

Alfa

„ Když víte jak, víte co. “

Anotace: Alfa se zabývá ekonomií a také inženýrstvím. Toto nakladatelství vzniklo v roce 2004 a navazuje na odkaz zaniklého nakladatelství Sfinx. Stejný název Alfa mělo i slovenské vydavatelství, ale to přestalo působit v roce 1993. Firmu Sfinx založil Bohumil Janda v roce 1918. První vydaná knížka se věnovala židovské kabale a indické mystice. V roce 1949 už nakladatelství vydalo na 800 knižních titulů. Kolem něj se sdružovali významní čeští spisovatelé např. Jaroslav Seifert, Viktor Dyk. Ze zahraničních autorů, kteří vycházeli, to byli např. Max Brod, Michail Šolochov. Bohumil Janda byl také pověřen vydáním první české encyklopedie. Byla pojmenovaná Česká vlastivěda a vyšla v 10 dílech. V roce 1949 svoji činnost nakladatelství ukončuje. Od roku 2004 navazuje Petr Janda na svého předka a zakládá nakladatelství Alfa.
Webové stránky: http://www.alfaknihy.cz/

Zoner Press


Anotace: Velice rozsáhlé nakladatelství. Zaměřuje se na publikace v oblasti inženýrství, programování, webu, grafiky, technologií a dalších příbuzných oborů. Vydavatelství bylo založeno v roce 2004 společností ZONER software, a. s. Z počítačové literatury se hlavně zaměřuje na oblast webu a grafiky. Vydává edici Encyklopedii Web designera, která se zaobírá tvorbou webových stránek. Další titul Encyklopedie -Grafika a Digitální fotografie se zabývá grafickými aplikacemi a fotografií. Mimo tištěné knihy nabízí i elektronické knihy.
Webové stránky: https://www.zonerpress.cz

VUTIUM


Anotace: VUTIUM vzniklo v roce 1996 a je to akademické nakladatelství Vysokého učení technického v Brně. Najdeme zde knihy technického směru. Vydává tituly v různých edicích např. monografie, vysokoškolské učebnice, příručky. Nakladatelství zprostředkovává a uchovává vědecko-výzkumné a vzdělávací výsledky činnosti VUT. Kromě šíření poznatků má tedy také funkci dokumentační, archivační a historickou. Z jednotlivých fakult jsou pak vydávány sborníky z konferencí.
Webové stránky: http://www.vutium.vutbr.cz/

CERM


Anotace: Akademické nakladatelství CERM vzniklo v roce 1993. Činnost je zaměřena na vydávání odborné a studijní literatury ve formě vysokoškolských učebnic, skript či odborných příruček. Najdeme zde odvětví v oblasti inženýrství, elektriky, psychologie a také techniky. CERM vydává také svůj odborný časopis Soudní inženýrství. Časopis se zaměřuje na soudní znalectví v oborech technických nebo ekonomických. Mimo jiné vychází knihy v edicích jako je např. Osobnost, Heureka, Scintilla a Scienta. Občas vydává i poezii, prózu a literaturu faktu. CERM má také vlastní vědeckou redakci.
Webové stránky: http://www.cerm.cz/

Grada Publishing


Anotace: Grada Publishing funguje od roku 1991 a pyšní se tím, že je jedním z největších nakladatelství odborné literatury. Jsou zde k dispozici knihy s nejrůznějších odvětví a technické zaměření nezůstalo opomenuto. Nakladatelství vydává knihy z různých oborů, ale především naučně odbornou literaturu, se snahou pokrýt co nejširší oblast praktického života. Mimo české autory vydává i zahraniční. Z rozrůstající se nabídky vznikly tri značky a to COSMOPOLIS pro beletrii, BAMBOOK pro dětskou literaturu a ALFERIE. Působí jak v České republice, tak i ve Slovenské republice.
Webové stránky: http://www.grada.cz/

Sobotáles


Anotace:Sobotáles je knižní nakladatelství založené v roce 1993. Zaměřuje se na vydávání odborné literatury a učebnic pro střední školy. Zaměřuje se na elektrotechniku, informační technologie a na strojírenské odvětví. Mimo odbornou literaturu vydává i literaturu zájmovou. Kromě vydávání českých autorů se zaměřuje i na autory zahraniční a jejich překlady.
Webové stránky: http://www.sobotales.cz/

Scientia


Anotace: Nakladatelství Scientia sídlí v Praze. Vytváří učebnice z oblasti techniky a také přírodovědy. Nabízí technické kreslení a hlavně tituly z oblasti strojírenství. V roce 2005 se oddělilo od společnosti Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, které vzniklo v roce 1992. Vydavatelství spolupracuje s metodiky, profesními a občanskými sdruženími. Nabízí také nakladatelské služby a to odborně redakční zpracování podkladů, soubor dat pro tisk, přípravu tiskových podkladů a vlastní tisk, podporu a zpracování grafických návrhů.
Webové stránky: http://www.scientia.cz/

Corona


Anotace: Toto technické nakladatelství je zaměřeno hlavně na strojírenská témata. Věnuje se tvorbě časopisu Svět železnice. Původně se zaměřovalo na sci-fi literaturu. Vydávají i tituly zahraničních nakladatelství zabývajících se podobnou tématikou. Provozují také antikvariát.
Webové stránky: http://corona-books.sweb.cz/